Digitalisering

Hva betyr 5G Enterprise Network for norske bedrifter?

Mange norske bedrifter er nysgjerrige på hvilke muligheter som ligger i 5G. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser.

5G Enterprise networks

– Mange av våre kunder, i likhet med oss, forstår godt hva teknologi kan gjøre for dem, og det handler jo om å ta det neste steget på digitaliseringstrappen, påpeker Anders Collier Jarl, leder for 5G Enterprise Network i Telenor.

Hva er 5G Enterprise Network?

5G Enterprise Network er et samlebegrep for de innovative tjenestene Telenor ønsker å tilby norske bedrifter og virksomheter, nå som vi bygger 5G i hele Norge!

– I første omgang skal vi levere to tjenester: Private mobile nettverk og edge computing, altså lokal databehandling uten forsinkelser som gjør det mulig å automatisere virksomhetskritisk drift og produksjon, forklarer Collier Jarl.

– 5G Enterprise Network gjør det mulig å optimalisere egen drift og virksomhet, i form av å gjøre arbeidsprosesser og produksjonslinjer raskere, billigere, sikrere og mer effektive, samtidig som bedrifter opprettholder eller forbedrer egen kvalitet og sikkerhet.

Hvilke fordeler ligger i 5G Enterprise Network?

– Jeg mener svaret ligger i det vi omtaler som «den perfekte stormen», hvor det er tre fenomener som inntreffer på samme tid – nemlig bruken av IoT, 5G og AI/maskinlæring, understreker Collier Jarl.

La oss først se nærmere på det han omtaler som IoT, også omtalt som «tingenes internett.» Kort og godt handler dette om mengden data en bedrift eller virksomhet er i besittelse av, og har tilgang til. Denne dataen skal kobles på nett, og mye er kanskje allerede koblet opp uten at det skjer så veldig mye mer med dataene. Det er først med introduksjonen av 5G-teknologi at disse dataene kan transporteres og bearbeides raskt nok – slik at dataene blir til noe mer.

Og det er her AI (kunstig intelligens) og maskinlæring kommer inn, nemlig nye og mer intelligente måter å prosessere data på, hvor i ytterste konsekvens en bedrift kan full-digitalisere en arbeidsprosess, uten menneskelig involvering.

Det nye 5G-nettet har unike egenskaper som leverer på høy ytelse, hastighet, kapasitet, mobilitet og dekning. Dette åpner opp for nye muligheter og vil påvirke fremtidige setup’s for produksjon, overvåking og autonomi hos norske bedrifter.

– Det er først når disse tre fenomenene smelter sammen at vi virkelig vil se kraften, oppsiden og fremdriften digitalisering vil gi de enkelte virksomheter og samfunnet for øvrig. Derfor kalles dette «den perfekte stormen», sier Collier Jarl.

– 5G Enterprise Network gjør det mulig å optimalisere egen drift og virksomhet, i form av å gjøre arbeidsprosesser og produksjonslinjer raskere, billigere, sikrere og mer effektive, samtidig som bedrifter opprettholder eller forbedrer egen kvalitet og sikkerhet.

Hvilke bransjer er dette aktuelt for, og hvilke utfordringer løser teknologien?

Tjenestene som ligger innenfor 5G Enterprise Network er aktuelle for flere bransjer

– Basert på vår erfaring så langt, samt interesse fra våre kunder, så ser vi at industrisektoren knyttet til transport, energi, olje og gass, samt samfunnskritiske tjenester innenfor helsesektoren og forsvaret, trolig vil være «first movers», altså de første som vil ta i bruk de mer avanserte mulighetene som 5G gir, sier Collier Jarl.

Disse sektorene stiller høye krav til driftssikkerhet og nøyaktighet, og har ventet på at brikkene i puslespillet skal passe sammen. Nå som de kan digitalisere sine produksjonsprosesser og produksjonslinjer, åpner det seg mange nye muligheter.

– La oss se nærmere på autonom snøbrøyting av rullebaner på flyplasser. Gjennom en lang vinter, kan det bli mer enn to meter snø som legger seg over rullebanene, og da er det svært nyttig med selvkjørende brøytebiler.

Selskapet Yeti Move ser på bruk av 5G-teknologi på sine selvkjørende brøytebiler. Her har Telenor levert en tjeneste fra brøytebil helt inn til Microsoft Azure sitt norske datasenter. Referansedata til posisjoneringssystemet sendes også til brøytebilene via Telenor sitt mobilnett.  Dette gjør at bilene kan kjøre enda nærmere hverandre og oppnå mer effektiv snøbrøyting. At det private 5G-nettet driftes som kritisk nett med 24/7 overvåking fra Telenor er avgjørende i en slik løsning.

Et annet godt eksempel på dette er autonomiserte operasjoner med selvkjørende trucker og kraner som løfter containere over på selvkjørende skip, for så å transportere godset videre. En ganske, bokstavelig talt tung prosess som nå utføres ved hjelp av teknologi!

Helse er en sektor som både er nysgjerrige på hva teknologi kan løse, og som har spennende planer foran seg. Ett slikt område er det som kalles for det «utadvendte sykehus», hvor det er en klar ambisjon og retning på at behandling av flere pasientgrupper fremover kan skje på andre steder enn på et lokalt sykehus – som for eksempel hjemmebehandling eller fjernkirurgi i sanntid.

Anders Collier Jarl
- 5G gjør det mulig å dele nettet inn i skiver som betyr at vi kan ha separate nett med forskjellige egenskaper til ulike formål, sier Anders Collier Jarl, leder for 5G Enterprise Network i Telenor.

Hva skiller bruken av WiFi-nett fra mobilteknologi for bedrifter?

– Det er fem punkter det er verdt å merke seg; dekning, fornyelse, kapabiliteter, autonomi og kostnader. Kundene trenger god dekning for å digitalisere arbeidsprosessene sine, men for mange er det dyrt, samt utfordrende å bygge et WiFi-nettverk for eksempel på et større industriområde eller i en fabrikk, forklarer Collier Jarl.

I dag har mange bedrifter allerede eksisterende, lokale og proprietære trådløse nettverk driftet hos flere ulike leverandører. For flere virksomheter vil det i fremtiden være aktuelt å fornye seg ved å erstatte disse nettverkene med ett privat 5G-nettverk som sørger for økt sikkerhet, god dekning, høy kapasitet og ingen nedetid. I tillegg reduserer et privat 5G-nettverk behovet for nettverkskabler, hvilket gjør at installasjon og vedlikehold blir enklere.

Mange synes det også kan være vanskelig å skille mellom 5G og 4G. Bedrifter er for eksempel ikke avhengige av 5G for å kunne realisere private nett. Det fungerer også med 4G. Du er heller ikke avhengig av 5G eller mobilteknologi for å kunne realisere det vi kaller for edge-løsninger.

– Men 5G er en utrolig viktig driver, fordi det er så mange ting som skal kobles opp. 5G-nettet er rigget for å kunne håndtere et bredere spekter av features som større datamengder og network slicing (skivedeling.) 5G gjør det altså mulig å dele nettet inn i skiver som betyr at vi kan ha separate nett med forskjellige egenskaper til ulike formål, forklarer Collier Jarl.

Hva kan bedrifter gjøre allerede nå for å forberede seg?

– Vær nysgjerrige! Ha en dialog innad i bedriften rundt hvordan dere skal ta neste digitaliseringsskritt. Det er lov å tenke stort, og kanskje lurt å begynne i det små.

Flere virksomheter bør ta kontakt allerede nå for å kartlegge hvilke muligheter som ligger i 5G Enterprise Network, og i utbyggingen av eget privat 5G-nett. Vi leverer løsninger ut fra hvilket omfang og hvilke behov våre kunder har. Fordelen med Telenor er at vi har nettverkene, og at vi selv kan stå for integrasjon av komponentene som skal til for å levere sikre løsninger, avslutter Anders Collier Jarl.

Nysgjerrig på hva Telenor kan gjør for din bedrift?

Kontakt oss for en uforpliktende prat i dag

Ta kontakt!