Digitalisering

Teknologi bidrar til sikrere arbeidsmiljø i industrien

Den industrielle verden står i en digital transformasjon som ikke bare revolusjonerer operasjonell effektivitet, men også setter HMS i førersetet. Digitalt feltarbeid er en kombinasjon av avanserte teknologier som sikrer at arbeiderne opererer i trygge omgivelser, samtidig som det effektiviserer ressursstyring, forenkler arbeidsprosesser og gir innsiktsfull datainnsamling.

Digitalt feltarbeid - Teknologi bidrar til sikrere arbeidsmiljø i industrien

Digitalt feltarbeid representerer en forvandling innen operasjonell effektivitet. Og det er essensielt for organisasjoner som ønsker å holde tritt med den stadig skiftende teknologiske utviklingen. Ved å omfavne digitaliseringen av feltarbeidet, kan virksomheter oppnå betydelige gevinster i arbeidsmiljø, sikkerhet, effektivitet, nøyaktighet og bærekraft. Så neste gang du hører begrepet "digitalt feltarbeid," husk at det handler om mer enn bare teknologi – det handler om å forme fremtiden for arbeid ute i felten.

Digitalt feltarbeid bidrar til økt sikkerhet og styrker HMS-arbeidet

Digitalt feltarbeid i industrien representerer en symbiose mellom teknologisk innovasjon og HMS-tenkning. Ved å implementere digitale løsninger og bruk av trådløse verktøy kan organisasjoner ikke bare øke sin operasjonelle effektivitet, men også styrke sitt engasjement for å skape trygge og bærekraftige arbeidsmiljøer.

Tradisjonelt feltarbeid involverer typisk manuelle registreringer, papirbaserte systemer, og en langsom og tidkrevende prosess for datainnsamling og rapportering. Digitalt feltarbeid automatiserer disse prosessene, noe som reduserer feil, øker sikkerheten, løfter effektiviteten og gir bedre innsikt som kan brukes til å ta gode avgjørelser.

Digitalt feltarbeid kan styrke HMS-arbeidet i industrien på flere måter:

1. Opplæring

Digitalt feltarbeid kan forbedre HMS-arbeidet ved å enkelt tilby en digital og tilgjengelig verktøykasse. Den kan inneholde veiledere, læringsark og opplæringsfilmer. Og være integrert med HR-systemet. Ved at industrien fokuserer på erfaringsutveksling og målrettet opplæring, kan ansatte raskere og enklere tilegne seg nødvendige ferdigheter og jobbe effektivt med ny teknologi.

2. Planlegging

Digitalt feltarbeid optimaliserer planleggingsprosessen ved å integrere prosjektering, tidlig faseplanlegging, fremdriftsplanlegging og risikovurdering. Dette inkluderer sikker jobb-analyse og HMS-infomøter på prosjektene. Noe som igjen bidrar til en helhetlig tilnærming for å styrke sikkerheten og effektiviteten.

3. Risikostyring

Digitale løsninger gir inngående innsikt i risikofaktorer, muliggjør implementering av forebyggende tiltak, og reduserer risikoen for ulykker. Gjennom denne tilnærmingen styrkes den generelle sikkerheten på arbeidsplassen.

4. Automatisert Rapportering

Digital rapportering akselererer overføringen av informasjon, samt sikrer raskere og mer nøyaktig dokumentasjon. Denne automatiserte tilnærmingen bidrar til etterlevelse av regelverk, og styrker dermed overvåkningen av helse, miljø og sikkerhet i industrien.

5. Nødprosedyrer og krisehåndtering:

Digitalt feltarbeid gir mulighet for øyeblikkelig varsling og rask implementering av nødprosedyrer, noe som er avgjørende for effektiv håndtering av uforutsette hendelser.

Samtidig, ved å koble sensorer og overvåkingskameraer til nettverket, gir digitalt feltarbeid sanntidsinformasjon om lagerlokaler og potensielle sikkerhetstrusler. Lageransatte får muligheten til å overvåke og kontrollere lagerbeholdningen i sanntid ved hjelp av trådløse enheter og sensorer, som ikke bare øker effektiviteten, men også reduserer risikoen for feil.

Det er viktig å understreke at digitalisering også bidrar til økt sikkerhet og kvalitet gjennom bruk av teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens. Identifisering av slitasje og potensielle utfall i produksjonsprosessen før de oppstår, samt innsamling og analyse av data for optimalisering, er sentrale elementer som reduserer risikoen for ulykker.

Visste du det?
  • Manuell håndtering utgjør den primære årsaken til arbeidsskader. Spesielt i jobber som involverer store eller tunge belastninger.

  • Manuelt arbeid kan føre til overbelastninger, skader og i ekstreme tilfeller alvorlige arbeidsulykker.

  • Belastningsskader oppstår ofte i yrker som involverer repetitive bevegelser, tunge arbeidsoppgaver og dårlige arbeidsstillinger.

  • Stress over tid kan resultere i farlige situasjoner. Noe som understreker viktigheten av å adressere og redusere manuell håndtering i arbeidsmiljøet.

Å ta vare på ansattes helse er ikke bare et etisk ansvar, det er også avgjørende for bedriftens bunnlinje. Fravær hos produksjonspersonell som følge av overbelastning og stress utgjør en betydelig del av driftskostnadene. Det reduserer også produktiviteten. Dette blir spesielt tydelig når man erkjenner at manuell håndtering utgjør den primære årsaken til arbeidsskader. Derfor er det viktig å se behovet for å redusere manuelle oppgaver.

Teknologier som muliggjør digitalt feltarbeid

Tar vi en rask titt på de teknologiene som driver digitalt feltarbeid kan vi inkludere mobile applikasjoner, mobile enheter, IoT og sensorer, GPS-teknologi, samt stabil konnektivitet. Disse teknologiene gir industriarbeiderne tilgang på verktøyene de trenger for nøyaktig, effektiv og trygg utførelse av sine oppgaver.

Mobile Applikasjoner:

Arbeiderne benytter seg ofte av spesifikke mobile applikasjoner som gjør det mulig å registrere data direkte på stedet. Dette reduserer feil, øker nøyaktigheten og gir umiddelbar tilgang til viktige opplysninger.

Mobile enheter:

Mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett, utnytter avanserte teknologier som GPS, sensorer og trådløs tilkobling for å muliggjøre digitalt feltarbeid. Disse enhetene gir arbeidere muligheten til å samle og dele data i sanntid, forbedre kommunikasjonen, itensivere sikkerheten og øke effektiviteten i industrielle operasjoner. 

IoT og sensorer:

Internet of Things (IoT) spiller en nøkkelrolle i digitalt feltarbeid ved å tillate tilkoblingen av sensorer som kan samle inn og overføre data. Dette gir en helhetlig forståelse av arbeidsforholdene og muliggjør bedre beslutningstaking.

GPS-teknologi:

For nøyaktig sporing av ressurser og feltarbeidere bruker digitale løsninger ofte GPS-teknologi. Dette gir ikke bare bedre kontroll over arbeidsprosesser, men forbedrer også sikkerheten og effektiviteten.

Konnektivitet:

Stabil aksess er essensielt for digitale feltarbeidere i industrien. Den sikrer pålitelig tilgang til digitale verktøy og systemer, muliggjør effektiv kommunikasjon i sanntid og støtter sømløs datautveksling. Noe som er fundamentalt for vellykket og sikker gjennomføring av oppgaver.

digitalt feltarbeid - digital tvilling
Med digitale tvillinger kan ansatte ute i felt eller på kontoret finne veien rundt på installasjoner, lokalisere utallige mengder utstyr og samarbeide med folk på andre steder – i sanntid.

Digital tvilling

En digital tvilling gjenskaper et fysisk miljø på en skjerm. En modell av hele fabrikken, produksjonslinjen, et system eller utstyr ned til minste detalj. Den er ikke bare grafisk, men er også en matematisk modell av den virkelige prosessen. Det er selvfølgelig “nice to have”, men den store verdien ligger i prediksjon. En digital tvilling skal kunne fortelle hvordan den virkelige prosessen kan kjøres optimalt. Og selvfølgelig være forutseende i forhold til problemer og feil på utstyr.

Med digitale tvillinger kan ansatte ute i felt eller på kontoret finne veien rundt på installasjoner, lokalisere utallige mengder utstyr og samarbeide med folk på andre steder – i sanntid. En kanskje underkommunisert fordel er at oppmåling ned til millimeternivå også kan utføres virtuelt og sparer mye tid på fysiske befaringer.

En digital tvilling fungerer som et visuelt vern for sikrere arbeidsmiljø. Ved å gjenskape en virtuell versjon av arbeidsmiljøet, fra installasjoner på havet til byggeplasser. Dette gir ikke bare bedre innsikt, men muliggjør også raskere beslutningstaking for å forbedre sikkerheten.

Case study - Equinor's "Digital Feltarbeider" -program

I tett samarbeid med Equinor har vi utviklet en helt skreddersydd løsning. Ved å sammen tenke nytt er det tilrettelagt for digital enkelhet og sikkerhet under krevende forhold.

Her har det handlet om å tilrettelegge på havet, byggeplasser og andre steder. Slik at medarbeidere under ulike forhold skal kunne jobbe like enkelt og digitalt som oss som sitter på et kontor.

digitalt feltarbeid - Equinor's "Digital Feltarbeider" -program
"Digital Feltarbeider" er et Equinor konsernprogram som skal rulles ut på mer enn 40 Equinor-anlegg, både offshore og på land.

De skal enkelt ha tilgang til informasjon de trenger når de trenger det. Være online. Og kunne kommunisere i real time med de de jobber sammen med. 

De digitale feltarbeiderne skal etter hvert jobbe i hele produksjonskjeden, både på plattformer på havet, på byggeplasser og på raffinerier. De utfører komplekse oppgaver i tøffe og krevende omgivelser, med skyhøye krav til sikkerhet, nøyaktighet og kvalitet, og har mye verne- og kommunikasjonsutstyr å holde rede på.

De bruker terminalene til alt fra å holde seg oppdatert på prosedyrer og sjekklister, få opp tekniske tegninger der de trenger dem, kommunikasjon, informasjon fra styringssystemer, se på 3D-modeller av plattformene og datablad av kjemikalier.

Les hele saken: Et digitalt oljefelt

Digitalisering i praksis

Vår utvikling av 5G-teknologi, som beskrevet i artikkelen "Mobildekning innendørs er ikke en selvfølge i mange bygg", spiller en sentral rolle i å legge til rette for digitalt feltarbeid og styrke HMS i industrien. Den økte hastigheten og påliteligheten til 5G gir mulighet for rask og stabil kommunikasjon. Noe som er essensielt for dataoverføring i sanntid og fjernstyring av industrielle prosesser. Dette støtter implementeringen av digitale verktøy og sensorer som kan optimalisere overvåking av arbeidsforhold og automatisere prosedyrer. Dermed reduseres risikoen for manuelle feil.

5G-tilkoblingen legger også til rette for bruk av avanserte teknologier som augmented reality (AR) og virtual reality (VR) i opplæring og feltinspeksjoner. Gjennom disse teknologiene kan ansatte få virtuelle opplæringsøkter og utføre inspeksjoner uten fysisk tilstedeværelse på farlige steder.

Den forbedrede dekningen innendørs, som vi fokuserer på, sikrer pålitelig tilgang til 5G i alle deler av anlegget, inkludert områder der tradisjonelle Wi-Fi nettverk kan møte utfordringer. Dette skaper et solid grunnlag for å implementere digitale løsninger som effektivt kan bidra til økt sikkerhet og effektivitet i industrien.

Andre bransjer kan helt klart også ha store fordeler av samme løsninger. Det vi har lært av samarbeidet og utviklingen av disse løsningene vil utvilsomt også komme andre bransjer til gode. Det er ikke vanskelig å se at f.eks. bygg og anlegg, olje og energi, helsesektoren, forsvaret er bransjer der disse løsningene vil kunne bidra til økt effektivitet og bedre sikkerhet og trygge arbeidsforhold.

Den digitale revolusjonen innen feltarbeid og teknologi gir ikke bare bedre operasjonell effektivitet, men gir også en dyptgående forbedring av HMS i industrien. Digitalt feltarbeid, støttet av avansert teknologi, er ikke bare veien fremover, det er nøkkelen til en tryggere, smartere, og mer effektiv arbeidsplass.