Digitalisering

Aker BP og Aker Solutions valgte tilpasset dekning, kapasitet og funksjonalitet

Mange virksomheter står overfor viktige veivalg når ting skal på nett, industri og prosesser skal automatiseres, kundegrensesnitt digitaliseres og teknologi smelter sammen. Behovet for pålitelig mobildekning og nettverksteknologi er kritisk for både privat sektor og offentlige tjenester. Utviklingen drives av behov for forenkling, innsikt, helhetlige løsninger, integrasjoner og innovasjon.

Moderne bygninger ved vann - Aker BP og Aker Solutions

Vi har inngått en avtale med Aker BP ASA og Aker Solutions AS om å levere et dedikert digitalt innendørs mobilnett til Valhall 1 AS, Nybygg Valhall i Jåttåvågen, og det nye hovedkontoret til Aker BP ASA. Avtalen har en verdi på i underkant av 20 millioner og markerer et viktig skritt i vår satsing på å være den foretrukne partneren for digitalisering av kritisk infrastruktur i næringslivet.

Denne avtalen gir flere forretningsfordeler (se faktaboks), inkludert tilpasset dekning, kapasitet og funksjonalitet. Med Telenor som leverandør slipper kundene å investere i og vedlikeholde utstyr, da vi håndterer ende-til-ende drift og sikrer en løsning som holder tritt med teknologiske skifter.

— Torjus Bjørnstad, Telenor
-	Torjus Bjørnstad, Subject Matter Lead - 5G i Digital Platform & Security Sales hos Telenor
Torjus Bjørnstad, Subject Matter Lead - 5G i Digital Platform & Security Sales

Optimal innendørsdekning i nybygg

I dag bygges bygninger i økende grad med fokus på energieffektivitet. Selv om dette er positivt for miljøet, introduserer det samtidig utfordringer for gjennomtrengning og rekkevidde for mobilnettverk. Disse moderne bygningsmaterialene, spesielt metallbaserte fasadematerialer, kan blokkere radiosignaler, inkludert 5G, selv når det er god dekning utendørs. Derfor blir det viktig å finne løsninger for å opprettholde dekningsbehovene for mobilnettverk ved å introdusere teknologi som tillater mobilsignaler gjennom spesialdesignede vinduer eller materialer. I noen tilfeller kan et dedikert mobilnett være et reelt alternativ til et kablet nettverk. Et mobilnett leveres og drives som en tjeneste av operatører og sertifiserte nøytrale verter, og tilbyr ultrahøy pålitelighet som er essensiell for virksomheter.

Avtalen vi inngår med Aker BP og Aker Solutions innebærer leveranse av 5G/4G mobilnett som tjeneste. Spesielt designet for å møte dagens og fremtidens behov for kapasitet, sikkerhet og robusthet og pålitelig innendørsdekning. Sammen vil Aker BP, Aker Solutions og vi utforske ulike 5G-scenarier og dele kunnskap for å sikre optimalisering av både eksisterende og fremtidige behov.

Moderne kontorbygg med folk - Aker BP og Aker Solutions
Aker BP ASA nye hovedkontoret, Valhall 1 AS, Nybygg Valhall i Jåttåvågen

Sikkerhetsdimensjonen

Sikkerhet er en avgjørende del av vår mobilnettjeneste. Nettverket er bygget med sterke signaler og ende-til-ende kryptering, noe som reduserer risikoen for trusler og sikrer pålitelig kommunikasjon. Vi tar fullt ansvar for drift og vedlikehold, inkludert kontinuerlig overvåking og rask respons på uønskede hendelser. Vi jobber i samsvar med bransjeregler, regulatoriske krav og sertifiseringsprogrammer, noe som ytterligere forsterker vår forpliktelse til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i mobilnettverket, til fordel for både industrien og privat sektor.

Aker-selskapenes oppnådde fordeler

Tilpasset dekning, kapasitet og funksjonalitet

Aker unngår investering i og vedlikehold av utstyr

Helhetlig drift administrert av oss - mulig å overvåke via en tredjepartslinje

Muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser

Et abonnement på en løsning som holder tritt med teknologiske skifter

Løsningen kan utvides basert på dekningsbehov og applikasjoner
Dette er Mobilnett som tjeneste

Skreddersydd mobilnettverk inkludert dekning, kapasitet og funksjonalitet. Alt levert til en fast månedlig kostand.

  • Sømløs mobilitet ute og inne

  • Ekstremt lav forsinkelse (latency)

  • Tilrettelagt for innovasjon og digitalisering

  • Tilpasset kundens behov og bruksområder

  • Ett felles trådløst nett for tale, data og IoT

  • Driftet og overvåket av vårt driftssenter 24/7 -365

  • Multioperatør – fungerer sammen med alle operatører

Les mer om MsT >

Hvorfor oss som leverandør

Verdien av et aktivt, digitalt dedikert mobilnettverk, spesielt i et miljø hvor 5G-teknologi utvikler seg raskt, er stor. Gjennom vår forpliktelse til kvalitet, innovasjon og sikkerhet, ønsker vi å være en nøkkelaktør i utviklingen av fremtidens digitale infrastruktur. Dette nettverket vil ikke bare møte dagens behov, men også fremtidige utfordringer og muligheter, og dermed sikre at industrien og offentlige tjenester kan holde tritt med teknologiske fremskritt og samfunnsendringer. Komponentene som nå blir installert, er forberedt på fremtidige tjenester. Noe som betyr at det som installeres nå, ikke vil trenge utskifting på lang tid. Denne fremtidsrettede planleggingen og implementeringen reflekterer de lange syklusene som er typiske for mobilteknologier, med omtrent et tiår mellom hvert generasjonsskifte, for eksempel fra en "G" til den neste.

Vi sørger for å levere en tjeneste i henhold til avtalt kontrakt. Erstatningsutstyr, nytt utstyr og andre oppgraderinger som kreves for å levere tjenesten i henhold til kontrakten, er inkludert i tjenesten inntil kontrakten avsluttes. Enten kontrakten beholdes i 8, 10 år, 15 år eller "for alltid", sikrer vi at tjenesten fungerer i henhold til avtale. Det er også viktig å merke seg at innendørsanlegget er en del av vårt nasjonale, kritiske mobilnett og består av aktive basestasjonskomponenter som er tett integrert, driftet og administrert på samme vilkår som resten av vårt nasjonale mobilnett.

Nysgjerrig på hvilke fordeler som finnes for din virksomhet?

Ta kontakt for å utforske mulighetsrommet deres sammen med oss.

Kontakt oss