Dette får du med Mobilnett som tjeneste:

  • Innendørsdekning driftet og overvåket av vårt driftssenter 24/7-365

  • Nett lagt til rette for innovasjon og digitalisering

  • Levert til en fast månedlig kostnad

  • Redundant bærer for kritiske interne tjenester med krav til lav forsinkelse

  • Ett mobilnett som åpner opp for helt nye muligheter både for næringsliv, forbrukere og offentlig sektor


    Ønsker du å høre om mulighetene?
    Fyll ut skjema og så kontakter vi deg.

Sjekk muligheter

Mobilnett som tjeneste gir deg:

MaaS gir bedrifter muligheten til å øke den økonomiske inntjeningen samtidig som det tilbyr en sømløs, økonomisk effektiv og bærekraftig mobilitetsopplevelse som kan tilpasses.

God innendørsdekning

Fleksibelt trådløst nett

Økt sikkerhet og stabilitet

Sømløs mobilitet inne og ute

Bedre opplastingshastigheter

Ekstremt lav forsinkelse (latency)

Tilgang på kunnskapsrike rådgivere

Ett felles trådløst nett for tale, data og IOT

Multioperatør – fungerer med alle operatører

Tilrettelegger og forenkler for den digitale arbeider

Tilgang til applikasjoner og tjenester i et avgrenset område

Mindre interferens hvis du kombinerer Wi-Fi og mobilnett istedenfor å ha flere Wi-Fi nett

Robust mobil innendørsdekning

- Ideel for produksjon og logistikk-operasjoner

Bruksområder ideelle for Mobilnett som tjeneste

Mange virksomheter står overfor viktige veivalg når ting skal på nett, industri og prosesser skal automatiseres, kundegrensesnitt digitaliseres og teknologi smelter sammen. Utviklingen drives av behov for forenkling, innsikt, helhetlige løsninger, integrasjoner og innovasjon.

Arenaer

Arenaer

Kjøpesenter

Kjøpesenter

Helse

Helse

Hotell

Hotell

Flyplasser

Flyplasser

Offentlig

Offentlig

Kontorbygg

Kontorbygg

Undervisning

Undervisning

Mindre bedriftskunder

Mindre bedriftskunder

Ferger

Ferger

Parkering

Parkering

Ulike bruksområder krever ulike alternativer for MaaS. Det vil være ulike alternativer basert på kundenes behov og bruksområder. Dette kan være integrasjonskrav, kostnad, pålitelighet og sikkerhet, isolasjonskrav og lokal behandling av data og kritiske applikasjoner.

Slik spiller 5G en viktig rolle på flere måter:

1.     Bedre tilkobling: 5G-teknologien gir en betydelig forbedring i hastighet, kapasitet og pålitelighet for trådløs tilkobling, som kan brukes til å samle inn og overføre store mengder data fra sensorer, maskiner og utstyr. Dette muliggjør raskere og mer effektiv datainnsamling og behandling i sanntid.

2.     Lavere forsinkelse: 5G gir en betydelig reduksjon i forsinkelsen eller "latency" i dataoverføringen. Dette er viktig for å kunne håndtere og reagere på sanntidsdata. Dette er spesielt viktig for applikasjoner som krever presisjon og hastighet, som autonome kjøretøy og roboter.

3.     Bedre kommunikasjon: Teknologien muliggjør forbedret kommunikasjon mellom enheter og systemer, inkludert IoT-enheter og skybaserte applikasjoner. Dette gjør det mulig for enheter og systemer å samhandle og samarbeide bedre, for eksempel for å koordinere produksjonsprosesser eller optimalisere leveringsruter i sanntid.

4.     Skalerbarhet: 5G har også en høy grad av skalerbarhet, som gjør det mulig å støtte en stor mengde enheter og systemer samtidig. Dette er viktig for å håndtere den enorme mengden data som skapes av digitale sensorer og andre IoT-enheter.

5.     Sikkerhet: 5G-teknologien har også avanserte sikkerhetsfunksjoner som kan beskytte data og kommunikasjon mot trusler og angrep. Dette er viktig for å sikre at digitalisering av industri og smart logistikk er sikre og pålitelige.