Industrien opplever økende behov for effektivisering og optimalisering av prosesser, stadig nye sensorer leverer data  og sammenkobling mellom datapunkter og prosesser er viktigere nå enn noen gang. Aktørene søker ny teknologi til både onshore og offshore. Det foreligger et behov for å sammenstille IT-innovasjon med det operasjonelle miljøet (OT), med mål om å integrere informasjon, data, mennesker og prosesser gjennom verdikjeden.

Digitalisering og automatisering vil løfte industrien til neste nivå: den fjerde industrielle revolusjon – Industri 4.0. For å lykkes må vi inkludere både Big Data, analyse, Internet of Things, skytjenester, robotisering, sensorer, og mye mer. Hele spennet av IKT-systemer og avanserte digitale teknologier legger til rette for den fjerde industrielle revolusjon.