Vilkår for Telenor Kontant

Gjeldende fra 20. mars 2015

Merk! Nye vilkår gjelder fra 15. oktober 2018. Se oversikt vilkår ›

Utover vilkårene her gjelder alminnelig norsk lov. For priser og informasjon om våre tjenester se telenor.no

Hastigheten reduseres til 128 kbit/s hvis bruken overstiger 500 MB utover eventuelt kjøpte datapakker.

For å bruke kontantkort må du opplyse Telenor om fornavn, etternavn og fødselsnummer 11 siffer. De siste fem sifrene brukes bare til å finne deg i folkeregisteret, og blir ikke lagret. Når du bestiller kan du krysse av hvis du ikke ønsker at nummeret ditt blir gitt til opplysningstjenester.Du kan også reservere deg mot markedsføring fra Telenor ved å ringe Telenors kundeservice på 915 09000. Vi sender ikke markedsføring til personer under 18 år.

Du får ingen faktura fra Telenor når du har kontantkort, og du kan derfor ikke kjøpe noen av Telenors tjenester som blir fakturert.

Hvis ladekontoen din er tom for penger kan du ikke ringe ut eller sende sms. Du kan fortsatt motta samtaler og SMS inntil 15 måneder etter at du ladet sist, men ikke MMS. Etter at du har ladet opp kontoen igjen, må du slå mobilen av og på for å aktivere MMS.

Beløpet på ringekontoen din er gyldig i 15 måneder etter siste lading. Hvis du har penger igjen på kontantkortet vil de bli slettet dersom du ikke lader innen dette. Vi varsler deg på SMS når datoen nærmer seg. Beløpet blir også slettet dersom du endrer til et abonnement med faktura, overdrar abonnementet til en annen person eller sier opp kontantkortet. Du kan få utbetalt pengene hvis du ringer til kundeservice når du skal si opp eller bytte til abonnement. Beløp under 50 kroner utbetales ikke. Bonussaldo utbetales ikke.

Etter at 15 måneder uten lading er gått har du enda 2 måneder på deg til å lade på nytt for at ikke kontantkortet skal bli sperret. Skjer ikke dette blir kontantkortet sagt opp og du blir nødt til å kjøpe ny startpakke. Vi sperrer også kontantkortet etter 12 måneder hvis vi ikke har registrert noe trafikk på det, verken inngående eller utgående.

Du er selv ansvarlig for bruk av din mobil og innestående saldo. Om du mister eller blir frastjålet telefonen må du varsle Telenor.  Telenor vil da sperre telefonen for bruk av innestående saldo på kontantkortet.

Selv om du ikke har penger på kontantkortet kan du ringe til nødnumrene 110, 112 og 113.

Telenor kan sperre kontantkortet ditt hvis du har oppgitt feil fornavn, etternavn eller fødselsnummer, eller hvis du bruker kontantkortet til å bryte norsk lov, eller hvis du på annen måte grovt misbruker tjenestene, for eksempel bruker dem til mobbing eller trakassering av andre. Før Telenor sperrer kontantkortet ditt etter denne bestemmelsen, skal du, om mulig, kontaktes.

Har du en uløst tvist med Telenor vedrørende denne tjenesten, kan du klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Se BKNs hjemmeside: brukerklagenemnda.no