Ruter

Ruter Zyxel 8702

Ruterinnstillinger for Zyxel P8702N

?

Har du glemt eller vil endre nettverksnavn og passord på ruteren?

For å endre nettverksnavnet og/eller passordet på den trådløse ruteren din, må du inn på wifi.telenor.no. NB: Du må være koblet til nettverket ditt hjemme for å gjøre endringer ellers virker ikke linken.

 • Skriv inn passordet som står på undersiden av ruteren etter teksten WPA2 og logg inn.
 • Velg Trådløst. Nå kan du endre nettverksnavnet og passordet.
 •     Merk: Passordet skal bestå av minst 8 tegn, et tall, en liten og en stor bokstav (ikke æøå).
 • Klikk på Lagre
Alle trådløse enheter må kobles til på nytt.
?

Hvordan kobler jeg opp det trådløse nettverket?

Du kobler deg til ditt trådløse nett ved å finne ditt nettverk og taste inn passordet. Du finner nettverksnavn og passord på et klistremerke på undersiden av ruteren din.

Koble pc til trådløst nett

Koble mobil og nettbrett til trådløst nett

?

Hvorfor skal jeg lagre innstillinger i skyen hos Telenor?

Ved førstegangs pålogging får du spørsmål om du vil lagre ruterens innstillinger i skyen, og om du vil importere eksisterende innstillinger.

Dette betyr at vi lagrer innstillingene dine for deg og knytter dem til deg som kunde, slik at de alltid er tilgjengelige uavhengig av om du bytter utstyr eller nullstiller ruter eller modem.

Hva er fordelene?

Det blir enklere å bytte utstyr som ruter etc, fordi innstillinger som nettverksnavn og -passord er lagret i vårt system, og ikke i utstyret.
Det blir også lettere for Kundeservice og Telenoreksperten å hjelpe deg når du trenger det.

?

Foreldrekontroll

Med foreldrekontroll kan du legge inn regler for når barna (eller andre) skal ha tilgang til Internett.
ZyXEL P8702N har automatisk to trådløse nett aktivert. For å legge inn Parental Control, må du i tillegg til disse aktivere egne nett for barna. Husk å bytte passord på de gamle nettverkene, slik at barna ikke har tilgang til disse.

Slik aktiverer du foreldrekontroll:

 1. Du må være tilkoblet ruteren, og ruteren må være på Telenors nett.
 2. Åpne en nettleser, gå til wifi.telenor.no.
 3. Skriv inn passordet du finner på lappen under ruteren.
 4. Første gang du logger inn, vil du få spørsmål om å lagre ruterens innstillinger i skyen og om du vil importere eksisterende innstillinger.
 5. Gå til Foreldrekontroll.
 6. Her kan du endre eksisterende eller lage nye regler.
 7. Velg hvilke trådløse nettverk eller enheter regelen skal gjelde for.