Oppkobling av modem

Steg 1 Koble den medfølgende coax-kabelen til vegguttaket ditt. (Samme sted du henter TV-signalene dine).

1. Koble den medfølgende coax-kabelen til vegguttaket ditt (Samme sted du henter TV-signalene dine).

Viktig! Har du en multimediekontakt, er det 3 utganger. Bruk uttaket merket DATA. Har du kun 2 utganger velger du uttaket merket TV.
Har du både TV og kabelmodem trenger du en splitter for å få signal til begge enhetene. Mangler du splitter, ta kontakt med kundeservice.

Koble den andre enden på coax-kabelen inn i kabel-modemet ditt.

Steg 2 Koble kabelmodemet til strøm og slå på.

2. Koble kabelmodemet til strøm, og slå på.

Steg 3 Når ONLINE lyser grønt, har du internett i veggen.

3. Når ONLINE lyser grønt, har du internett i veggen.

Problemer med tilkoblingen?

Hvis det ikke lyser som det skal eller du har problemer med å komme deg på internett, har vi veivisere som kan hjelpe deg med å finne ut av problemet.

Løs problemer med internett