Løs problemer med Internett

Problemer med tregt, ustabilt eller manglende nett? Prøv våre veiledninger for å feilsøke forbindelsen, eller sjekk om det er meldt feil i ditt område.

Driftstatus på Internett, hjemmetelefon og TV
Søk på en adresse for å hente driftsstatus.

Har du forsøkt å skru utstyret av og på igjen?

I mange tilfeller er det kun en restart av utstyret som trengs for å fikse problemer med hjemmenettet!

Før du fortsetter feilsøkingen, anbefaler vi at du restarter både ruter, forsterker og fiberboks/modem/antenneadapter ved å trekke ut strømmen, la det stå uten strøm en stund og så koble til igjen. Restart også din mobiltelefon eller pc ved å skru den helt av og så på igjen.

Løser ikke dette problemet, velg problemstillingen du opplever under for å fortsette feilsøking.

Restart av ruter

Slik restarter du ruter og forsterker:

  1. Trekk ut strømkontakten eller bruk av/på-bryteren

  2. La utstyret stå uten strøm i 10 sekunder

  3. Koble til strømmen igjen. NB! Det kan ta noen minutter før ruteren kobler seg til Internett igjen.

restart av fiberboks

Slik restarter du fiberboks eller modem

  1. Ta ut strømkontakten

  2. Vent i 1 minutt

  3. Sett inn strømkontakten

NB: Det kan ta noen minutter før forbindelsen gjenopprettes. 

Hvilket problem opplever du?

Velg en av problemstillingene under for hjelp til feilsøking.

Ikke på nett

Manglende internett kan skyldes problemer med Telenors nett, problemer med utstyr eller kabler, eller tilkoblingen til WiFi.

Velg Start dersom du ikke får koblet deg til internett, så veileder vi deg gjennom feilsøkingen.