Hjelp til WiFi Forsterker II

Her finner du informasjon om din WiFi Forsterker, samt veiledninger og hjelp til oppkobling

WiFi Ruter 2 og WiFi Forsterker 2 - hjelp til wifi forsterker 2

Om WiFi Forsterker II

Vår nye forsterker, WiFi Forsterker II, fungerer som et bindeledd mellom din WiFi Ruter II og området der du sliter med dårlig dekning. Den trenger ikke å kobles til med kabel - den kommuniserer trådløst med WiFi-ruteren. Forsterkeren har også to ethernet-porter, slik at du kan koble til utstyr som krever kabel.

En forsterker er derfor en rask og enkel løsning for å gi bedre dekning på steder der det eksisterende trådløse nettverket ikke når frem.   

WiFi Forsterker II er kun kompatibel med WiFi Ruter II, og med en eller flere forsterkere koblet til WiFi ruter får man MESH-nettverk hjemme.

Plassering av forsterkeren

For å oppnå best mulig dekning i huset, er det viktig å plassere forsterkeren på rett sted. Hvis du plasserer forsterkeren for nær WiFi-ruteren, vil det ikke gi noen effekt. Du burde altså plassere forsterkeren i utkanten av dekningsområdet til den trådløse ruteren din.

Men pass på å ikke sette forsterkeren for langt unna WiFi-ruteren – du bør plassere den et sted hvor du fortsatt har god fart på det trådløse nettet.

Hjelp til WiFi forsterker 2 - visualisering av hvor du bør plassere ruter og forsterker

Vi anbefaler at du prøver å sette forsterkeren på flere steder og se hvor du får best WiFi-dekning. Dette sjekker du ved å se på lampen på forsterkeren:

Forsterkeren lyser grønt hvis den har gode signaler. Gul lampe betyr at signalet er ok. Rød lampe betyr at du bør flytte den nærmere WiFi-ruteren.

Detaljer om WiFi Forsterker II

 • Lampestatus

  Forsterkeren har 2 lamper på siden av boksen. Den ene indikerer strøm, og den andre indikerer dekning.

  Nederste lampe (strømlampe):

  • Mørk: Ikke tilkoblet strøm

  • Stabil hvit farge = Tilkoblet strøm

  • Blinker hvit = Starter opp

  • Blinker grønn = WPS pågår  Øverste lampe (dekningslampe):

  • Mørk: Ikke tilkoblet

  • Rød: Svak dekning

  • Gul: OK dekning

  • Grønn: God dekning


  • Begge lamper blinker gult = Programvareoppdatering pågår

 • Nullstille forsterker

  Trykk kort på reset-knappen ved å bruke en penn eller annen tynn gjenstand i reset-hullet på baksiden av forsterkeren.

  Nullstille WiFi Forsterker 2

 • Detaljer om forsterkeren

  Mål:
  Høyde: 203 mm. Bredde: 150 mm. Dybde: 69 mm.

  WiFi 6E-standard:
  Tri-band med tre radioer, 2,4, 5 og 6 GHz med 2x2/4x4/3x3 intern antennekonfigurasjon
  Bakoverkompatibel med eldre standarder (802.11a/b/g/ac)
  7,8 Gbps WiFi båndbredde (AX7800)

  Standard kryptering:
  WPA2- og WPA3-kryptering

  Funksjoner:

  • Smart WiFi: klienter styres til best egnet frekvensbånd

  • Automatisk programvareoppdatering

  • Automatisk oppkobling mot WiFi Ruter II

  • Forsterkeren har to ethernet-porter på 1 Gbps, slik at du kan koble til utstyr som krever kabel.

Opplever du problemer med Internett?

Svært mange problemer løses ved at man skrur utstyret av og på. Opplever du allikevel problemer, kan vi hjelpe deg med veiledninger for de vanligste problemstillingene.

Tregt, ustabilt eller manglende nett