Koble til WiFi Forsterker II

Her får du steg for steg veiledning for oppkobling av forsterker slik at du får bedre trådløs dekning i hjemmet ditt.

Stegvis oppkobling

Vær oppmerksom på at WiFi Ruter II må være tilkoblet før du kobler til forsterkeren. Denne forsterkeren kan kun kobles sammen med WiFi Ruter II.

Steg 1 Plasser WiFi Forsterker 2 et sted du har god dekning og koble til strøm

1. Finn en god plassering for WiFi Forsterker II og koble til strøm.

Plasser forsterkeren et sted mellom ruteren din og de områdene du har dårlig dekning i. Sett strøm i forsterkeren.
Steg 2: Slå på WiFi Forsterker 2

2. Slå på WiFi Forsterker II

Slå på WiFi Forsterker II og vent i 5 minutter.

Steg 4 WiFi Forsterker kobles automatisk til din WiFi Ruter.

3. WiFi Forsterker kobles automatisk til din WiFi Ruter

Wifi-forsterkeren kobles automatisk opp mot WiFi Ruter II. Når den øverste lampen lyser stabilt grønt eller gult er forsterkeren tilkoblet ruter. Ved rødt lys, flytt forsterker nærmere ruteren og prøv på nytt.

Dette viser hvor bra dekningen i hjemmet er

4. Lampestatus

Hold først inne WPS-knapp på WiFi Forsterker II i 5 sek. Hold deretter inne WPS-knapp på WiFi Ruter i 5 sek.

5. Hvis forsterkeren og ruteren ikke kobles automatisk, kan du gjøre det manuelt.

Lyser ikke øverste lampe etter 5 minutter? Hold først inne WPS-knapp på WiFi Forsterker II til nederste lampe begynner å blinke grønt. Da har du har 2 minutter på deg til å gå bort til Wifi Ruter II og holde inne WPS-knapp på denne til den blinker grønt.

Trenger du hjelp til plassering?

Det kan være en utfordring å finne ut av hvor du bør plassere både ruter og forsterker i huset ditt. Vi har laget en video som kan hjelpe deg godt på vei: