Hjelp til KAON Modem (VM3000G)

KAONmodem

KAON Modem (VM3000G)

Dette modemet takler de høyeste hastighetene vi kan tilby og er optimalt for å oppnå det beste resultatet ved streaming av 4K Ultra HD-video og VR-gaming.

 • Lampestatus

  .Lamper foran KAON

  POWER:

  • Ingen lys - Ikke tilkoblet strøm

  • Stabilt blå lampe - Tilkoblet strøm

  DS (Downstream)

  • Ingen lys - Ingen signalforbindelse

  • Blinker grønt - Søker etter frekvens

  • Stabilt grønt - Signalforbindelse OK

  US (Upstream)

  • Ingen lys - Ingen signalforbindelse

  • Blinker grønt - Søker etter frekvens

  • Stabilt grønt - Signalforbindelse OK

  ONLINE:

  • Ingen lys - Ikke tilkoblet internett

  • Blinker grønt - Kobler til internett

  • Stabilt grønt - Tilkoblet internett

  ETHERNET:

  • Ingen lys - Ingen forbindelse til annet utstyr

  • Stabilt grønt - Forbindelse ok

 • Nullstille modem

  1. Modem skal være tilkoblet strøm

  2. Finn noe tynt som f.eks en kulepenn/binders

  3. Trykk inn knappen i hullet markert RESET

  4. Hold inne knappen i 5 sekunder

  5. Modemet vil restarte automatisk.

   NB: Lampene vil blinke en stund før de stabiliseres.

Opplever du problemer med Internett?

Svært mange problemer løses ved at man skrur utstyret av og på. Opplever du likevel problemer, kan vi hjelpe deg med veiledninger for de vanligste problemstillingene - Tregt, ustabilt eller manglende nett

Løs problemer med bredbånd