Fakturaene fra Telenor varierer litt fra produkt til produkt.
Velg den fakturaen du vil ha forklaring på:

Andre spørsmål om faktura:

?

Uenig i fakturaen?

Er du uenig i beløpet du blir belastet for, ber vi deg først sjekke våre fakturaforklaringer.

Mener du fortsatt at du er fakturert feil, kan du ringe kundeservice på 915 09 000. Det kan være nyttig å ha fakturaen foran deg når du ringer.

En klage på fakturaen skal alltid rettes til oss før fakturaen forfaller. Når du tar kontakt, utsettes betalingsfristen til saken har blitt løst.


NB: Merk at den første fakturaen du får, vil virke høyere enn forventet. Det skjer fordi du betaler den faste månedsprisen på forskudd.

?

Den første fakturaen

Hvis du er ny kunde hos Telenor, kan den første fakturaen være høyere enn forventet. Dette skjer fordi du blir fakturert månedsprisen på forskudd. Derfor gjelder den første fakturaen fra dagen du ble kunde hos oss, samt kommende måned og bruk første måned. 


Din neste faktura vil bare inneholde én månedspris.

?

Spesifisert faktura

Mobil- og telefonikunder har mulighet til å få spesifisert faktura.

Spesifisert faktura viser telefonnumre som er ringt eller sendt SMS/MMS til, med tidspunkt, varighet, kostnad og nedlastet datavolum (gjelder mobil). Vanlig faktura viser kun fordelingen av forbruket.


Du kan velge at følgende samtaler skal spesifiseres:

  1. Alle samtaler
  2. Alle samtaler med unntak av internettoppringinger
  3. Alle samtaler med unntak av internettoppringinger og norgessamtaler
  4. Bare samtaler til mobiltelefon og utlandet

Hvordan får jeg spesifisert faktura?

Alle våre privatkunder kan få spesifisert faktura. Du aktiverer det selv på Mine sider, under hvert abonnement. Pris for spesifisert faktura er 29,- per måned.

Bruker du eFaktura, vises detaljene på fakturaen i nettbanken. 


Når du bestiller spesifisert faktura, vil kun fremtidige fakturaer bli spesifisert.

?

Faktura ved abonnementsendring

Siden du betaler for abonnementet ditt på forskudd, vil du få tilbake periodeavgift for det gamle abonnementet ditt fra datoen det ble endret. Dette vises med en minus foran på den neste fakturaen.

Fra samme dato legges måneds- eller periodeavgiften for ditt nye abonnement til. I noen tilfeller vil denne justeringen havne på forskjellige fakturaer.