Alle priser gjelder fra og med 1. februar 2022.

SMS til 3-, 4-, og 5-sifrede nummer

Nummer Pris
110, 112 og 113 0,00
1999, 05000, 09000 0,00
Øvrige nummer 0,99

SMS til innholdsleverandører (øvrige nummer) kan medføre ytterligere utgifter, les mer om dette på Innholdstjenester.

3-sifrede nummer

Nummer Startpris/pris pr. min - Abonnement Startpris/pris pr. min - Telenor Kontant
Nødnummer, 110, 112 og 113 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
Telenors Feilmottak 145 0,89 / 0,99 1,49 / 0,99
Landsomfattende veirapport 175 0,89 / 1,99 1,49 / 0,99
Ruteopplysning 177 0,89 / 1,99 1,49 / 0,99
Øvrige 3-sifrede nummer 0,89 / 0,99 1,49 / 0,99

4-sifrede nummer

Nummer Startpris/pris pr. min Sette over
Opplysningen 1881 16,99 / 27,99 9,99
Opplysningen Utlandet 1882 16,99 / 27,99 9,99
Nummeropplysning 1880 20,99 / 31,99 6,99
Nummeropplysning 1860 Samisk 4,99 / 14,99 -
Nummeropplysning 1885 6,99 / 16,99 -
Nummeropplysning 1888 33,99 / 10,99 6,99
Nummeropplysning 1890 6,99 / 18,99 6,99
Nummeropplysning IN 1945 0,00 0,00

Merk, med kontantkort betaler du den prisen det koster å ringe nummeropplysningen også etter at samtalen er satt over.

5-sifrede nummer

Nummer Abonnement Telenor Kontant
Startpris 0,00 1,49
05000/09000 pr. min* Lik pris som for å ringe vanlige norske fasttelefonnummer Lik pris som for å ringe vanlige norske fasttelefonnummer
Øvrige 5-sifrede nummer pr. min 0,00 pr. min 0,99 pr. min

80/81/85/88xx-nummer

Nummer Startpris/pris pr. min - Abonnement Startpris/pris pr. min - Telenor Kontant
800 xx xxx 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
810 xx xxx Samtaler til disse numrene blir taksert som vanlig nasjonal samtale Samtaler til disse numrene blir taksert som vanlig nasjonal samtale
811-814 xx xxx 0,89 / 1,49 1,49 / 3,39
815 xx xxx Samtaler til disse numrene blir taksert som vanlig nasjonal samtale Samtaler til disse numrene blir taksert som vanlig nasjonal samtale
85x xx xxx Samtaler til disse numrene blir taksert som vanlig nasjonal samtale Samtaler til disse numrene blir taksert som vanlig nasjonal samtale
88x xx xxx 0,99 / 0,99 1,49 / 0,99

82XX  Teletorg-nummer

Fra 1. november 2021 blir samtaler til Teletorg-nummer fakturert via Strex, på lik linje med innholdstjenester på SMS.

Du vil få opplest minuttpris når du ringer til de individuelle teletorg-numrene, og du vil kunne se belastningen på din mobilfaktura. Hvis du heller ønsker å betale for disse tjenestene med ditt betalingskort, kan du ordne dette ved å registrere deg på  https://minside.strex.no/.

Det er også blitt innført lovpålagte beløpsgrenser til teletorg-nummer på maks 50 euro per samtale og 300 euro per måned.

Ringe spesialnummer fra utlandet

Hvis du ringer til norske spesialnumre gjelder egne priser. Du kan kun ringe til spesialnumre i seriene 800-, 813- og 815 xx xxx. Ringer du fra EU/EØS gjelder norske priser for å ringe spesialnumre i Norge. Ringer du fra et land utenfor EU/EØS er prisen det samme som å ringe hjem til Norge fra det landet du befinner deg i. Se ringepriser i utlandet

Ringe spesialnummer i utlandet

Samtaler fra en mobiltelefon i Norge til et ordinært spesialnummer i et annet land, har samme priser som for øvrige samtaler til landet. Det eneste unntaket er 'internasjonale grønne nummer' som starter med 00800. Disse prises med ordinær startpris som gjelder ditt abonnement, og har ingen minuttpris.