Utlandspriser

Se priser for data, tale og SMS/MMS i utlandet for det landet du skal reise til.

For bedriftskunder

Merk, finner du ikke ønsket land, betyr det at vi ikke har avtale med dette landet.

Her finner du priser for å ringe og sende SMS/MMS til utlandet.

For bedriftskunder

Merk, finner du ikke ønsket land, betyr det at vi ikke har avtale med dette landet.

Fri bruk i EU/EØS

Med FRIHET, Yng og U18 får du fri bruk av minutter, SMS/MMS og inkludert data - i hele EU/EØS! Husk å bytte abonnement før du drar.