Utlandspriser

Se priser for data, tale og SMS/MMS i utlandet for det landet du skal reise til.

For bedriftskunder

Merk, finner du ikke ønsket land, betyr det at vi ikke har avtale med dette landet.

Her finner du priser for å ringe og sende SMS/MMS til utlandet.

For bedriftskunder

Merk, finner du ikke ønsket land, betyr det at vi ikke har avtale med dette landet.

Inkludert for alle! Fra 15. juni 2017 vil roaming inkluderes i alle abonnement fra Telenor etter nye bestemmelser i EU. Etter samme dato kan alt som er inkludert i abonnementet ditt av data, MMS, SMS og minutter, brukes i hele EU/EØS, til samme pris som i Norge. Det er egne priser fra Norge til utlandet, land utenfor EU/EØS, skip, fly og for spesialnummer.

Fri bruk i EU/EØS

Med FRIHET, Yng og U18 får du fri bruk av minutter, SMS/MMS og inkludert data - i hele EU/EØS! Husk å bytte abonnement før du drar.