Fra 1. sep koster det ikke noe ekstra å ringe til spesialnummer med tre og fem tall, eller til nummer som begynner på 85, 810 og 815. Nå blir prisen den samme som til vanlige nummer!

SMS-priser, gjelder alle abonnement

3-sifrede nummer1,-
4-sifrede nummer1,-
5-sifrede nummer1,-

3-sifrede nummer

Abonnementstype

Fleksi, Medium, Trygg, Yng og U18

Telenor Kontant

Startpris

0,00

0,89

Telenors Feilmottak 145

0,00 pr. min

0,99

Landsomfattende veirapport 175

0,00 pr. min

0,99

Ruteopplysning 177

0,00 pr. min

0,99

Nødnummer, 110, 112 og 113

0,- startpris / 0,- pr. min

0,- startpris / 0,- pr. min

Øvrige 3-sifrede nummer

0,00 pr. min

0,99

4-sifrede nummer


Startpris
Pris pr. min
Sette over
Opplysningen 1881
15,99
27,99
9,99
Opplysningen Utlandet 1882
15,99
27,99
9,99
Opplysning 1880
19,99
31,99
6,99
Opplysningen 1860 Samisk
4,99
14,99

Opplysningen 1885
6,99
16,99

Opplysningen 1888
33,99
9,99
6,99
Opplysning 1890
6,99
18,99
6,99
Nummeropplysning IN 1945
0,00
0,00

Merk, med kontantkort betaler du den prisen det koster å ringe nummeropplysningen også etter at samtalen er satt over.

5-sifrede nummer

Abonnementstype

Startpris

05000/09000 pr. min (Nye nr 915 09000/915 05000 gjelder som samtale til mobil)

Øvrige 5-sifrede nummer pr. min

Fleksi, Medium, Trygg, Yng, U18

0,00

0,00

0,00

Telenor Kontant

0,89

0,99

0,99

Telefonnummer

Startpris Telenor Kontant

Startpris Fleksi, Medium, Trygg, Yng, U18

Telenor Kontant - pr. min

Fleksi, Medium, Trygg, Yng, U18 - pr. min

800 xx xxx

0,00

0,00

0,00

0,00

810 xx xxx

0,89

0,00

0,99

0,00

811-814 xx xxx

0,89

0,89

1,49

1,49

815 xx xxx

0,89

0,00

0,99

0,00

820/829 00 xxx

0,69

0,59

10,39

7,33

820/829 01 xxx

0,69

0,59

9,99

6,99

820 02 xxx - 820 09 xxx

0,69

0,59

10,39

7,33

820/829 1x xxx

0,69

0,59

15,49

12,49

820/829 2x xxx

0,69

0,59

15,49

12,49

820/829 3x xxx

0,69

0,59

7,49

6,49

820 40 xxx

25,00

25,00

3,99

2,99

820 41 xxx

50,00

50,00

3,99

2,99

820 42 xxx

75,00

75,00

3,99

2,99

820 43 xxx

100,00

100,00

3,99

3,99

820 44 xxx

200,00

200,00

3,99

2,99

820 45 4xx

25,00

25,00

3,99

2,99

820 45 5xx

30,00

30,00

3,99

2,99

820 45 6xx - 820 45 999

25,00

25,00

3,99

2,99

820 46 4xx

50,00

50,00

3,99

2,99

820 46 5xx

60,00

60,00

3,99

2,99

820 46 6xx - 820 46 999

50,00

50,00

3,99

2,99

820 47 xxx

75,00

75,00

3,99

2,99

820 48 xxx

100,00

100,00

3,99

2,99

820 49 xxx

200,00

200,00

3,99

2,99

829 02 xxx - 829 09 xxx

0,69

0,59

10,39

7,33

829 40 xxx - 829 46 xxx

0,69

0,59

3,99

2,99

829 47 xxx - 829 48 xxx

2,59

2,59

3,99

2,99

820/829 5xx

0,69

0,59

11,49

8,49

829 49 xxx

5,49

4,99

3,99

2,99

820/829 6xx

0,69

0,59

13,49

10,49

820/829 7xx

0,69

0,59

18,99

15,99

820/829 8xx

0,69

0,59

25,49

22,49

820/829 9xx

0,69

0,59

29,99

26,99

85x xx xxx

0,89

0,00

0,99

0,00

88x xx xxx

0,89

0,99

0,89

0,99

Ringe spesialnummer fra utlandet

Hvis du ringer til norske spesialnumre gjelder egne priser. Du kan kun ringe til spesialnumre i seriene 800-, 813- og 815 xx xxx. Ringer du fra EU/EØS gjelder norske priser for å ringe spesialnumre i Norge. Ringer du fra et land utenfor EU/EØS er prisen det samme som å ringe hjem til Norge fra det landet du befinner deg i. Se ringepriser i utlandet

Ringe spesialnummer i utlandet

Samtaler fra en mobiltelefon i Norge til et ordinært spesialnummer i et annet land, har samme priser som for øvrige samtaler til landet. Det eneste unntaket er 'internasjonale grønne nummer' som starter med 00800. Disse prises med ordinær startpris som gjelder ditt abonnement, og har ingen minuttpris.