Fakturaen ser annerledes ut enn normalt

I enkelte tilfeller kan fakturaen din se annerledes ut enn det du er vant med. Dette kan skje i forbindelse med en endring, bestilling eller oppsigelse og får konsekvenser for perioden du er fakturert for.

Nedenfor finner du en forklaring på hva de ulike endringene har å si for fakturaen din.

Første faktura

Som ny kunde kan første faktura være høyere enn forventet. Dette skyldes at månedspris faktureres på forskudd. Avhengig av hvilken dato abonnementet ble opprettet, vil din første faktura derfor gjelde fra dagen du ble kunde og noe frem i tid. Vanligvis er dette en eller to måneder fremover.

Den neste fakturaen du mottar vil kun gjelde for én måned eller en fakturaperiode.

Faktura etter endringer

Når du gjør en endring på abonnementet ditt, vil neste faktura inneholde en avregning som tar for seg endringen. Siden du betaler faste priser på forskudd vil du få et minusbeløp for det du har betalt fremover i tid, og et plussbeløp for endringen i samme periode.

Differansen blir det du betaler eller får tilbake. NB! I noen tilfeller kan endringene havne på forskjellige fakturaer.

Faktura etter oppsigelse

Når du sier opp blir avgifter som er fakturert utover oppsigelsestiden tilbakebetalt.

Hvis du har flere abonnement hos oss, og sier opp ett av dem, så vil du få penger igjen på neste faktura. Om du har flere abonnement og sier opp alle, vil det bli sendt ut en sluttfaktura for kontoen.

Sluttfaktura kommer elektronisk om du har eFaktura på kontoen.

Andre spørsmål om faktura

?

Uenig i fakturaen?

Er du uenig i beløpet du blir belastet for, ber vi deg først sjekke våre fakturaforklaringer.

Mener du fortsatt at du er fakturert feil, kan du ringe kundeservice på 915 09 000. Det kan være nyttig å ha fakturaen foran deg når du ringer.

En klage på fakturaen skal alltid rettes til oss før fakturaen forfaller. Når du tar kontakt, utsettes betalingsfristen til saken har blitt løst.

NB: Merk at den første fakturaen du får, vil virke høyere enn forventet. Det skjer fordi du betaler den faste månedsprisen på forskudd.

?

Hva er Spesifisert Faktura

Mobil- og telefonikunder har mulighet til å få spesifisert faktura.

Spesifisert faktura viser telefonnumre som er ringt eller sendt SMS/MMS til, med tidspunkt, varighet, kostnad og nedlastet datavolum (gjelder mobil). Vanlig faktura viser kun fordelingen av forbruket.


Du kan velge at følgende samtaler skal spesifiseres:

  1. Alle samtaler
  2. Alle samtaler med unntak av internettoppringinger
  3. Alle samtaler med unntak av internettoppringinger og norgessamtaler
  4. Bare samtaler til mobiltelefon og utlandet

Hvordan får jeg spesifisert faktura?

Alle våre privatkunder kan få spesifisert faktura. Du aktiverer det selv på Mine sider, under hvert abonnement. Pris for spesifisert faktura er 29,- per måned.

Bruker du eFaktura, vises detaljene på fakturaen i nettbanken. 


Når du bestiller spesifisert faktura, vil kun fremtidige fakturaer bli spesifisert.

?

Hvordan foregår betaling av faktura etter oppsigelse?

Når et abonnement er oppsagt skal alle utestående fakturaer betales som de er. Har du betalt frem i tid, utover oppsigelsestiden, vil du få dette tilbake når sluttoppgjøret blir produsert ca 3 uker etter at abonnementet er koblet ned.

Hvis du fremdeles har igjen abonnement som er på samme faktura som abonnementet du har sagt opp, vil tilgodebeløpet komme i fratrekk på neste ordinære faktura.

?

Hva er kreditering og penger til gode?

Hvis du har mottatt en kreditering/kreditnota fra Telenor, kan det bety at du har penger til gode hos oss.

Pengene du har til gode vil bli trukket fra på din neste faktura eller tilbakebetalt til kontonummeret du sist betalte fra. Hvis du ønsker å få pengene utbetalt til et annet kontonummer, ring kundeservice på 915 09 000.

?

Kan jeg endre fast forfallsdato på mine faktura?

Nei, det er dessverre ikke mulig å endre fast forfallsdato på fremtidige fakturaer.

Fant du ikke svar på det du lurte på?