Nettverk

Moderne nettverk krever moderne sikkerhet

– Moderne nettverk leveres stadig oftere som en tjeneste administrert og driftet av Telenor, der kunden har god oversikt over løsningen i et eget dashboard. Og i en verden der nettverkene brukes til stadig flere oppgaver og prosesser, av mange forskjellige enheter, blir oversikt, kontroll og avansert sikkerhet stadig viktigere.

Moderne nettverk - Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform, Ronnie Basberg, Solution Sales Advisor og Richard Anzén, Solution Sales Security

Det forklarer Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor. Sammen med kollegaene, Ronnie Basberg, Solution Sales Advisor og Richard Anzén, Solution Sales Security, har han satt seg ned for en prat om hvordan sikkerhet i moderne datanettverk, både trådløse og koblede, endrer seg i takt med kundenes behov. På dette området er det ekstra viktig at sikkerhetsløsningene ikke bare holder følge, men ligger i forkant for å fange opp nye måter å jobbe på og ikke minst den omfattende digitaliseringen av prosesser som pågår akkurat nå, både i næringslivet, organisasjoner og offentlig sektor.

– Telenor har vært med så lenge, gjennomført så mange case og hjelper et så stort antall kunder hver dag, at det er få problemstillinger vi ikke dekker. Det gjelder også sikkerhet. Kombinasjonen av sterke fagressurser, at vi selv er en samfunnskritisk virksomhet med et stort sikkerhetsmiljø og et selgerkorps som er opptatt av å forstå kundens utfordringer, gjør oss til et trygt valg for kundene, mener Moen Hansen.

Kontakt oss

Moderne nettverk – moderne sikkerhet

– Jo viktigere nettverkene blir, både de fysiske og de trådløse, jo mer avhengig blir også samfunnet og våre kunder av at sikkerheten ivaretas på en intelligent måte, følger Richard Anzén opp. – I vår egen tilnærming til moderne sikkerhet, bruker vi en lagvis modell der tanken er at en trussel som trenger igjennom det ene laget, stoppes i det neste. Denne sikkerheten er bygget inn i alle nettverk vi leverer, men i den mest avanserte, og softwaredefinerte nettverkstjenesten, Cisco Meraki, har vi ekstra gode muligheter til å filtrere innholdet og eventuelle trusler. Vi kan for eksempel sette opp en geobasert brannmur som holder trafikk unna bestemte land. Et innholdsfilter som oppdateres kontinuerlig av oss holder brukerne unna farlige URL’er og trafikk fra forhåndsdefinerte apper kan rutes rett ut på Internett, utenom kundens hovedkontor.

– Men å kontrollere inn- og utgående trafikk er bare halve jobben i et sikkerhetsperspektiv, fortsetter Anzén. – Tilsvarende jobber vi strukturert og metodisk med roller og tilgang, slik at bare de som trenger det, har tilgang på definerte ressurser og data i en organisasjon. Før var det sånn at når du hadde logget inn i nettverket, så hadde du i realiteten tilgang på alt. I dag er nettene segmentert og soneinndelt, og en avdeling eller et team kan ha tilgang på helt andre applikasjoner og funksjoner enn kollegaene i etasjen over eller i en av butikkene de drifter. Samtidig har kundene stålkontroll på alle enheter og brukere i nettet fra sitt eget kontrollpanel; de vet hvem som er koblet på hvor med hva. Det er viktig informasjon i et sikkerhetsperspektiv – men også i arbeidet med å utvikle nettet videre.

Moderne nettverk - Ronnie Bassberg
– Et mønster som går igjen i stadig flere caser er at den digitale kompleksiteten i mange virksomheter øker, forteller Ronnie Basberg, Solution Sales Advisor i Telenor

Mer enn PC og mobiler

– Et mønster som går igjen i stadig flere caser, fortsetter Ronnie Basberg, – er at den digitale kompleksiteten i mange virksomheter øker. Det gjenspeiler seg i behovet for sikkerhet – og stiller høyere krav til løsningene vi leverer. Tidligere var det primært datamaskiner, mobiltelefoner og printere som dominerte datatrafikken. I dag øker antall enheter på nettene og vi snakker om alt fra TV-er og avanserte møteromsoppsett, klimaløsninger og intelligente bygg, og sensorer i for eksempel butikker, lagre og laboratorier.

– Et særlig behov vi svarer opp med moderne sikkerhet, er ønsket de aller fleste kunder har om et sikkert gjestenett. Dette kan skilles ut fra produksjonsnettet og segmenteres med egen innlogging og tilgang. På den måten behøver kunden aldri å bekymre seg for at besøkende, enten det er noen de aldri har møtt eller nære samarbeidspartnere, skal få tilgang på informasjon eller ressurser som skal være forbeholdt ansatte.

Utviklingen må kunne skje i programvaren

En nettverksløsning som håndterer kompleksitet og nye behov, er grunnleggende forutsetninger for at en kunde skal klare å endre seg raskt, både internt og i møte med markedet. At sikkerheten henger med, er en forutsetning. Og i en tid der hardware får stadig lenger levetid, er det viktig å stille krav til hvordan løsningen kan videreutvikles og oppdateres, også når det kommer til moderne sikkerhetsfunksjonalitet i nettverket.

– Hos en stor kunde, for eksempel innen retail, snakker vi om store mengder hardware som fysisk skrus opp ute i butikkene. Disse boksene har stadig lengre levetid og det ville vært veldig lite smart, både økonomisk og i et bærekraftperspektiv, å måte bytte ut hardware bare fordi trusselbildet og mulighetene til å beskytte nettet og IT-løsningen, endres. Derfor må stadig mer av utviklingen skje i programvaren og i økosystemet rundt de enkelte løsningene.

Moderne nettverk, Daniel Moen
- Når vi leverer Nettverk som en tjeneste tar Telenor hele ansvaret for å følge opp installasjonen. Samtidig som kunden flytter sine kostnader over fra investeringssiden i budsjettet, til driften, sier Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor

– Cisco Meraki er én av de løsningene som lever med kundene i år etter år, ikke minst på grunn av Meraki Marketplace der apper og funksjonalitet lanseres nesten daglig. Mange av disse gjør smarte nett enda smartere og sikrere – og verdien av disse markedsplassene øker i takt med at app-utvalget vokser. På den måten får kundene maksimalt ut av pengene de bruker på nettverk.

– På samme måte må også selve hardwaren, aksesspunktene, kunne oppdateres, for sikre at boksene ikke blir hengende etter på sikkerhetsområdet. Og når vi leverer Nettverk som en tjeneste tar Telenor hele ansvaret for å følge opp installasjonen – samtidig som kunden flytter sine kostnader over fra investeringssiden i budsjettet, til driften. Det gir mer penger til andre ting – for eksempel digitalisering og utvikling av fremtidens virksomhet, avslutter Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor.