Nettverk

Telenor leverer og drifter nettverket til Apotek 1 Gruppen

- Vi trenger en nettverksløsning som utvikler seg i takt med oss – noe vi har fått med Cisco Meraki-løsningen som Telenor har levert og drifter. Den gir oss skalerbarheten, sikkerheten og brukervennligheten vi trenger.

Apotek 1 - fremtidens apotek med moderne nettverk

– Mange oppgaver ute i apotekene er avhengig av det trådløse nettet og også fremtidens apotek kommer til å være en teknologitung virksomhet. Da er vi avhengig av en nettverksløsning som utvikler seg i takt med oss – noe vi har fått med Cisco Meraki-løsningen som Telenor har levert og drifter.

Det forteller Petter Fossum, Leder Drift og Infrastruktur i Apotek 1. Han har ansvaret for at IT og nettverk i over 450 apotek over hele Norge dekker behovene i det daglige – og kan håndtere de nye behovene som oppstår i takt med at han selv og et knippe kollegaer og apoteker utvikler fremtidens apotek.

– Apotek 1 Gruppen er Norges største apotekkjede med nesten 50 prosent av markedet, forklarer Fossum. – Vi er opptatt av kundene våre og at vi skal være apoteket med stor «A». Det farmasifaglige er ekstremt viktig for oss, det samme er de tekniske løsningene.

– Når vi nå har etablert en helt ny trådløs løsning – og vi har helt klare ambisjoner om å strekke dette inn i det fysiske nettverket – så er det fordi vi ser at vi har behov for å bygge et nettverk som er solid- og utviklingsdyktig når det kommer til å møte nye behov som vi vet vil oppstå i årene som kommer.

– Vi ser at mobilitet og tilgjengelighet blir stadig viktigere, ikke bare på bakrommet, men i kundemøtene. I fremtiden vil disse kanskje skje lenger ute i apoteket, der den ansatte bruker en håndholdt enhet istedenfor kasseterminalen på disken. Tilsvarende skjer det en utvikling i måten kundene handler på. IT-systemene må for eksempel være godt nok integrert i hverandre til at en bestilling som blir gjort i nettapoteket, kan hentes etterpå i et fysisk apotek.

Kontakt oss

Apotek 1 er avhengig av en nettverksløsning som utvikler seg i takt med virksomheten.

Eie, leie eller som en tjeneste – kundens behov avgjør

– Apotek 1 har hatt Telenor som nettverkspartner siden 2014, både på trådløst nett og bredbånd til alle apotekene. Den tekniske løsningen for trådløst hadde begynt å bli tilårskommen og det var behov for å gjøre noe med den. Både rent teknisk, men også for å møte nye behov som hadde oppstått – og de vi kommer til å møte i fremtiden. 

Vi inviterte Telenor og to konkurrenter til en anbudskonkurranse, og mottok tre jevne tilbud. Prisbildet spilte selvfølgelig en rolle da vi valgte Telenor, men også det faktum at vi allerede hadde en svært god samarbeidsrelasjon med teamet som jobbet med oss. De tilbød en løsning som vi hadde tro på – Cisco Meraki – og en kontraktsmodell som svarte opp våre behov.

Apotek 1 - Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor
– For Telenor var det viktig å være fleksible for å treffe på Apotek 1s behov, sier Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor

Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor, følger opp: – For Telenor var det viktig å være fleksible for å treffe på Apotek 1s behov. Derfor så vi på flere typer modeller for hvordan kunden kunne gjøre denne nettverksinvesteringen. Vi kunne levere Cisco Meraki som en ren tjeneste eller vi kunne tilpasse modellen slik at Apotek 1 selv eide infrastrukturen, mens Telenor tok ansvar for drift. Etter en diskusjon med Apotek 1 om deres behov, endte vi på den siste av de to modellene.

At vi valgte å eie selv, handlet ikke om hva Telenor kunne levere, men at Apotek 1 Gruppen har god likviditet – da er det mer logisk for oss å eie fremfor å leie, legger Petter Fossum til.

Fremtidens Apotek 1 i Skovveien i Oslo

På Frogner i Oslo driver apoteker Stefan Vu et lite bydelsapotek på syvende året. – Vi har Telenor som nettleverandør og vi er pilot i Apotek 1 Gruppens nye datasystem. Det innebærer at vi er med å teste ny funksjonalitet etter hvert som den blir utviklet og integrert i den skybaserte IT-løsningen. Til nå har vi for eksempel tatt i bruk håndholdte terminaler for varemottak. Om kort tid kan vi også bruke dem til varetelling og plassering i hyllene, forteller Vu.

– Fler funksjoner vil komme etter hvert. Og i denne piloten har det vært ekstra viktig å ha et stabilt og trådløst nett på plass – som vi egentlig ikke tenker så mye på i hverdagen. Nettet og hardware ble effektivt installert i apoteket samtidig som den gamle løsningen ble skrudd ned, og etterpå har det bare fungert som det skal.

Apotek 1 - Stefan Vu
- Vi er pilot i Apotek 1 Gruppens nye datasystem, forteller Apoteker Stefan Vu, Apotek 1 på Frogner

Sikkerhet er alltid en prioritet hos Apotek 1

En rekke faktorer er med i betraktningen når en så stor retail virksomhet som Apotek 1 velger nettverksløsning. På et område er det ikke rom for kompromisser. – Som et apotek med et sterkt farmasifaglig fokus, er vi også en samfunnskritisk virksomhet med et viktig oppdrag. Og er det noe vi har lært de siste årene, så er det nettopp viktigheten av private apotekvirksomheter som spiller på lag med myndighetene i håndteringen av en global pandemi.

– Vi håndterer mye sensitiv informasjon, ikke minst om kundene våre, og derfor må sikkerhet alltid være en prioritet i løsningene våre. Det gjelder dagens systemer, men også fremtidens apotekløsning som vi utvikler parallelt. At Telenor selv er en samfunnskritisk virksomhet, som kontinuerlig overvåker både trafikk inn og ut av Norge og kritisk infrastruktur, gir oss en ekstra trygghet, avslutter Petter Fossum, Leder Drift og Infrastruktur i Apotek 1.