Nettverk

Lavere driftskostnader med nytt nettverk

Ny nettverksløsning har gitt Fjord1 innsikt, oversikt og kontroll – mens kostnadene til IT-drift har gått ned. – Det er egentlig ikke hensiktsmessig å sammenlikne situasjonen før og nå, sier driftskoordinator Ole Magnar Lillestøl.

IT-drift - Lavere driftskostnader

Han er ansvarlig for infrastruktur i det Florøbaserte fergeselskapet som driver fergetrafikken på Vestlandet. 

– Den gamle nettverksløsningen innebar rett og slett veldig mye fysisk arbeid i betydningen at vi måtte reise ut til hver enkelt ferge og fergekaianlegg for å gjøre arbeid knyttet til nettverk og installasjoner. Det sier seg selv at det går med enormt med ressurser på en slik IT-drift. I tillegg opplevde vi at det var mye forsinkelser (latens) og vi klarte aldri å ta ut hele 4G-kapasiteten i det gamle nettverket. Det ble rett og slett krevende å holde nettverket oppe.

Fra dampskip til helelektrisk flåte med IT-drift

Mye har skjedd siden 1858 da Norges største fergeselskap så dagens lys. Teknologien har utviklet seg, og dampskip har blitt til elektriske ferger. I dag er Fjord1 verdensledende på området med 30 el-ferger i drift og sterkt fokus på miljø og bærekraft. Der andre deler av transportsektoren fremdeles befinner seg på skissestadiet, er Fjord1 på full fart gjennom det grønne skiftet.

– Det krever også at de digitale løsningene er på plass forklarer Lillestøl.

– Vi er del av en næring som konverterer, ikke bare til grønn teknologi, men som hele tiden ser etter måter å optimalisere teknologien ombord i fergene på. Vi så behovet for en teknisk løsning som i større grad kunne garantere opptiden, lette arbeidet med IT-drift og oppgradering, samt feilretting samt tilby en moderne sikkhetsarkitektur som alltid er oppdatert.

«Når vi ikke trenger å reise ut til fergene er det klart at vi sparer inn mye tid og dermed ressurser»

— – Ole Magnar Lillestøl, Fjord1
IT-drift tar Fjord en videre, fortelelr Magnar Lillestøl
FORNØYD: Ole Magnar Lillestøl i Fjord1 har senket kostnadene på IT-drift som følge av investeringen i moderne nettverk.

Rask utrulling med Cisco Meraki

Valget falt på Telenor og løsningen Cisco Meraki – etter en periode der Telenor leverte et «proof of concept» (POC) som overbeviste Fjord1 om at dette var veien videre.

Telenor har levert løsning til over 80 ferger og 46 kaianlegg. Kort oppsummert handler det om digitalisering av fergene, og å sikre datakapasitet og mobildekning om bord. Lillestøl beskriver utrullingen som «plug and play».

– Ja, det var litt sånn. Cisco Meraki-boksene konfigurerer seg selv og setter opp nettverket automatisk, basert på den forhåndsdefinerte løsningen. Utrullingen gikk på rekordtid – selv om det fortsatt gjenstår noe på grunn av begrensingene vi har forholdt oss til gjennom pandemien.

80 ferger og 46 kaianlegg er oppdatert med moderne nettverk, for lavere kostnader til IT-drift
OPPDATERT: 80 ferger og 46 kaianlegg er oppdatert med moderne nettverk, for lavere kostnader til IT-drift og bedre oversikt.

I dag styres hele IT-driften fra et enkelt og oversiktlig, skybasert dashboard eller kontrollpanel.

– Dette kontrollpanelet er rett og slett helt genialt for oss som jobber med drift av nettverk og sikkerhet i et infrastrukturperspektiv. Det er natt og dag fra det vi jobbet med tidligere da vi måtte fysisk rundt til fergene. Vi har total oversikt over all trafikk, vi kan rette de fleste feil uten å reise ut til fergen, sikkerheten er alltid oppdatert – og nedetiden er tilnærmet lik null.

Nå tar vi ikke en gang i utstyret og kan drifte hele flåten fra kontoret i Florø. Dessuten opplever vi nå tilnærmet null nedetid. 

Lillestøl får støtte fra kollega og IT-leder Leni Merete Esp Kristiansen.

– Da vi valgte Telenor handlet det om mye mer enn bare Cisco Meraki-løsningen. Vi kjente oss igjen i en fremoverlent partner på IT-drift som var like opptatt av samfunn, miljø og nytenkning som det vi er. De forstår forretningen vår og presenterte en helhetlig løsning som gir merverdi til selskapet. Det gjør at vi kan levere bedre tjenester til de ansatte som igjen blir bedre tjenester til våre reisende som betyr bedre tjenester til samfunnet.

IT-drift - IT-avdelingen i Fjord1 sitter på benk i Florø havn og smiler
MER DATA: Fjord1 sin nye løsning gir tilgang på verdifull data som kan videreutvikle tjenestene deres.

Betydelige innsparinger

Akkurat hvor mye bedriften har spart er det vanskelig å sette tall på, men Lillestøl antar at det er betydelig summer.

– Når vi nå ikke trenger å reise ut til fergene er det klart at vi sparer inn mye tid og dermed ressurser. Den kapasiteten kan vi nå benytte til oppgaver som handler om innovasjon og videreutvikling av tjenester. Det er jo det vi gjerne vil bruke tiden vår på.

Også i dette arbeidet er nettverksløsningen sentral. – Den dekker behovet i dag – og er utviklet og dimensjonert for å håndtere fremtidige prosesser og løsninger som er avhengig av et nettverk for å fungere. Dessuten er tilgangen på data adskillig større enn før. Dette er informasjon som gir innsikt og er et godt utgangspunkt for å utvikle fremtidige tjenester – eller identifisere områder eller prosesser med et potensial for nytenkning eller effektivisering. Nettverksløsningen er med andre ord ikke bare en løsning for her og nå, men for fremtiden.

Les også saken: Derfor bør du investere i nettverk nå

Vil du vite mer om IT-drift i din bedrift?

Vi tar gjerne en nettverksprat.

Ta kontakt nå!