Nettverk

Derfor bør du investere i nettverk nå

– Nettverket er ryggraden i en moderne virksomhet. Alle, fra de ansatte, via sikkerhets- og økonomisjefen til IT-ansvarlig og direktøren tjener på, og er avhengig av, et moderne nettverk som kombinerer sikkerhet og enkel drift med mobilitet, produktivitet og arbeidsglede. 

Nettverk - Mann og dame jobber på nettbrett i kontorlokale

Det sier Jan Petter Torgersrud i Telenor, som blant annet er ambassadør for sikkerhet. I flere tiår har han fulgt utviklingen og jobbet med IT-løsninger og nettverksteknologi. Nå ser han et unikt sammenfall mellom behov og teknologiske løsninger hos mange av de kundene han følger gjennom jobben.

Nettverk - Ekspert på sikkerhet Jan Petter Torgersrud
EKSPERT PÅ SIKKERHET: Jan Petter Torgersrud forklarer hvorfor tiden er inne for å investere i nettverk.

Nettverk uten bekymringer

– Et trusselbilde i stadig endring, økt behov for mobilitet og samhandling og en utvikling der stadig mer data og flere prosesser lokaliseres i skyen. Dette har et skapt behov som forrige generasjon nettverk har vanskelig for å håndtere.

SD-WAN og moderne nettverksteknologi, der blant annet de fysiske boksene og konfigurasjon og administrasjon ikke lenger er fysisk knyttet sammen, har skapt helt nye muligheter for å bygge sikker og effektiv infrastruktur i en virksomhet.

– Og på mange måter er mulighetene som er innebygget i dagens nettverk, IT-direktørens drøm. En blanding av å eie selv og kjøpe tjenester skaper en fleksibilitet som både er strategisk fornuftig og økonomisk lønnsom. Men kanskje enda viktigere; sikkerheten er en integrert del av dagens nettverksløsninger, i stor grad automatisert – og overvåket av Telenor. Å kunne rapportere til styret og ledelsen i trygg forvisning om at alt er på stell, betyr et nettverk uten bekymringer, sier Torgersrud.

«Å kunne rapportere til styret og ledelsen i trygg forvisning om at alt er på stell, betyr et nettverk uten bekymringer»

— Jan Petter Torgersrud

Nettverk som alle elsker

– Det samme må sies å gjelde for sikkerhetsansvarlig i en virksomhet, for ikke å snakke om IT-sjefen, som har et mer operativt driftsansvar for nettverket. Å ha jobben med å sørge for at alle ansatte jobber mest mulig effektivt, men stadig møte på begrensningene i nettverket og løsningen, må være frustrerende i lengden. Da blir irriterte kollegaer raskt en del av hverdagen.

Smilende dame tester nettverk med enklere administrasjon
ENKLERE ADMINISTRASJON: Mange oppgaver trenger ikke lenger å gjøres fysisk i moderne nettverk.

– Med moderne nettverksteknologi flyttes mye av administrasjonen fra den fysiske installasjonen, til et skybasert grensesnitt i en nettleser med tilgang fra over alt og innsyn helt ned på enhetsnivå. Den samme fleksibiliteten gjelder for de ansatte, som logger på og har tilgang avhengig av hvem de er, hvor de er og hvilken policy som gjelder for deres rolle. Og etter en dobling av dataangrep i 2020 er også risiko en tungtveiende grunn til å investere i nettverk der sikkerheten oppdateres automatisk og innbrudd kan avverges før de skjer.

Det er verdt å investere i nettverk, sier Jan Petter Torgersrud
VERDT INVESTERINGEN: Torgersrud fremhever at det er mange økonomiske fordeler med moderne nettverk.

Nettverk som lønner seg

– At disse investeringene også lar seg regne hjem i et økonomisk perspektiv, er enda et argument for å vurdere behov og muligheter opp mot hverandre nå. På den måten kan du avdekke et eventuelt potensial for mer effektiv drift, økt mobilitet og redusert, økonomisk risiko som en følge av høy, og oppdatert, sikkerhet. Og når nettverket blir mer fleksibelt, driften enklere og manuelt arbeid automatiseres, sitter både ansatte og IT-ansvarlige igjen med mer tid til det de egentlig skal drive med, avslutter Jan Petter Torgersrud i Telenor.

Hos Fjord1 har vi levert ny nettverksløsning som har gitt innsikt, oversikt og kontroll – mens kostnadene til IT-drift har gått ned.

Vil du vite mer om moderne nettverksløsninger?

Vi tar gjerne en uformell nettverksprat.

Kontakt oss nå!