Nettverk

Et godt trådløst nettverk starter med gode råd

– Enten vi snakker om en mindre virksomhet, noen ganger med krevende, fysiske lokaler eller store bedrifter med superintelligente bygninger; å oppgradere eller etablere helt nytt trådløst nettverk starter alltid med at vi setter oss inn i kundens behov, analyserer lokalene nettverket skal dekke og forstår hvordan de jobber.

Rådgiver med på laget

Det forteller Arne Kristian Sveen og Ola Vardebakken, henholdsvis forretningsutvikler og leder for Concept & Business Development i Telenor, med nettverk som ansvarsområde. Med utgangspunkt i mange års erfaring og et stort antall varierte prosjekter, er det knapt den utfordring de ikke har møtt – og vanligvis løst – for kunder som først og fremst er opptatt av brukervennlighet, sikkerhet og skalerbarhet.

– Når en god Wi-Fi-løsning er på plass, er den en del av den digitale grunnmuren som skal fungerer uten at brukerne må bruke tid på den i hverdagen. Men et velfungerende nettverk kan starte med at vi designer en god løsning som fanger opp utfordringer og behov så tidlig som mulig. Når disse blir løst som endel av nettverksdesignet og den fysiske installasjonen, sikrer vi også at det ikke dukker opp overraskelser i driftsfasen som burde vært adressert før løsningen ble implementert.

Kontakt oss

Dekning eller ikke dekning

Mange prosjekter starter med en dekningsanalyse. – Med utgangspunkt i kundens plantegninger av byggene det trådløse nettverket skal dekke, ser vi raskt om det er spesielle utfordringer knyttet til tykke vegger eller flater, for eksempel glass, som reflekterer radiobølgene i stedet for å slippe dem igjennom. Ofte er det nok å analysere tegningene, men ved behov gjør vi også fysiske målinger i lokalene for å være sikre på at designet – helt konkret hvor aksesspunktene skal plassers – blir dekkende, bokstavelig talt.

– En annen faktor som også spiller inn, er bruken av lokalene. I en sone der det avholdes allmøter, rundt møterommene eller i kjøkkenkroken, må et nettverkspunkt plutselig håndtere flere titalls påkoblinger samtidig. Resultatet kan raskt bli at en film som skulle spilles av for de tilstedeværende, hakker, eller at en presentasjon henger, sier Vardebakken.

Rådgiver - Ola Vardebakken, leder for Concept & Business Development i Telenor
Et velfungerende nettverk kan starte med at vi designer en god løsning som fanger opp utfordringer og behov så tidlig som mulig, sier Ola Vardebakken, leder for Concept & Business Development i Telenor

Drift eller investering

– En annen beslutning kunden ofte har tatt, eller vurderer tidlig i prosjektet, er hvordan de ønsker å ta kostnaden, fortsetter Sveen. – Vi leverer nettverk som en tjeneste, noe som i praksis innebærer at alle kostnader går over det månedlige driftsbudsjettet og at det er Telenor sitt utstyr som installeres i lokalene. Det gir kunden en forutsigbar og lett budsjetterbar utgift, de slipper investeringen i egne bokser – og de slipper å ha en økonomisk buffer tilgjengelig hvis utstyr går i stykker.

– Nettverk som en tjeneste, der Telenor tar ansvaret for driften, innebærer også at kunden ikke trenger å sette av mye ressurser for å følge opp nettet. Vi har store kunder som klarer seg med svært små IT-avdelinger fordi de organiserer seg på en effektiv måte. Se for deg en større retail-virksomhet, med butikker over hele landet og en installasjon i hver butikk. Samtidig som de har full oversikt via et dashboard som vi deler med dem, vet de at Telenor aldri er langt unna og at vi raskt kan håndtere et problem hvis noe skulle skje. Dette er kostnadseffektivitet i praksis, sier Sveen.

Sikkerhet – et felles ansvar

At nettet er sikrest mulig, er noe de fleste kunder ser på mer eller mindre som en selvfølge. Men selv om en virksomhet knapt kan få en tryggere partner på nettverkssiden enn Telenor, er Ola Vardebakken tydelig på at sikkerhet er noe også kunden må ta på største alvor.

– Ingen nett er sikrere enn det svakest leddet, og denne svakheten er ofte menneskene som bruker det. Det skal ikke mer til enn ett ubetenksomt klikk eller at en ansatt gir fra seg sensitiv informasjon som svar på det hen oppfatter som en troverdig henvendelse, før organisasjonens løsninger er eksponerte.

– Men når det er sagt; Telenor er en samfunnskritisk aktør som både har veldig god kontroll på egne og kundens systemer og overvåker over 80 prosent av all trafikken inn og ut til Norge døgnet rundt. Det betyr at vi også vet om mange trusler i god tid før de treffer en kunde, og kan sette inn forebyggende tiltak i tide. Vi jobber etter NSM sine grunnleggende prinsipper for IKT-sikkerhet og vi tenker lagvis beskyttelse når vi konstruerer forsvaret rundt systemene og tjenestene våre. Når kundens nettverk i tillegg driftes som en tjeneste, har vi god kontroll og kan sette i verk tiltak og sørge for at alt er oppdatert.

Rådgiver - Arne Kristian Sveen, forretningsutvikler i Telenor
- Det er en stor fordel om vi kommer tidlig på banen i et prosjekt, forklarer Arne Kristian Sveen, forretningsutvikler i Telenor

Jo tidligere, jo bedre

Telenor samarbeider med en rekke leverandører og er opptatt av å finne gode løsninger – uavhengig av behov. Stadig oftere er det nettverk som en tjeneste – WiFi Connect elle Cisco Meraki – som matcher det kunden spør etter, men det er heller ikke uvanlig at en virksomhet eier sin egen hardware og kjøpe drift fra Telenor. 

– Er det en ting jeg har lyst til å ønske meg, sier Arne Kristian Sveen, – som ville gjort mange installasjoner enklere, så er det at vi blir invitert inn mye tidligere i et bygge– eller oppussingsprosjekt. Alt for ofte er lokalene mer eller mindre klare når arkitekten eller utbyggeren begynner å tenke på det trådløse nettverket – etter at vegger er malt og alle de andre aktørene har fått lagt sine kabler og drillet sine hull.

– Jo smartere et bygg eller et kontor er, jo viktigere blir nettverket, fortsetter Ola Vardebakken. – Stadig flere trådløse enheter er avhengig av lokalnettverket og mange av dem kan hente strømmen fra svitsjene via nettverkskablene, såkalt Power Over Ethernet. Og en av våre store fordeler i Telenor, er at det aldri er langt til en fagressurs som kan mye om en problemstilling, nesten uansett hva utfordringen er. På den måten sikrer vi at leveransen svarer opp det kunden spør etter – som ofte kan oppsummeres i de tre ordene brukervennlighet, sikkerhet og skalerbarhet.