Utlandspriser

Se priser for data, tale og SMS/MMS i utlandet for det landet du skal reise til.

For bedriftskunder

Merk, finner du ikke ønsket land, betyr det at vi ikke har avtale med dette landet.

Her finner du priser for å ringe og sende SMS/MMS til utlandet.

For bedriftskunder

Merk, finner du ikke ønsket land, betyr det at vi ikke har avtale med dette landet.

Inkludert for alle! Alt som er inkludert i abonnementet ditt av data, MMS, SMS og minutter kan nå brukes innad i EU/EØS, til samme pris som i Norge. Det er egne priser fra Norge til utlandet (både land i og utenfor EU/EØS), skip (se egen prisliste), offshore, fly og spesialnummer.
i

Land som inngår i EU/EØS

Belgia, Bulgaria, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Nord-Irland, Polen, Portugal, Romania, Skottland, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike og Wales.

Andre destinasjoner med EU-priser: Martinique, Guadeloupe, French Guiana, Desirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint Barthelemy, San Marino, St.Martin (FR), Gibraltar, La Reunion og Mayotte.

Fri bruk i EU/EØS

Med FRIHET, Yng og U18 får du fri bruk av minutter, SMS/MMS og inkludert data - i hele EU/EØS! Husk å bytte abonnement før du drar.