Fase 3 - Utbygging

Utbygging

Du mottar informasjon når utbygging starter. Arbeid med å bygge fibernett tar normalt 3 - 6 måneder, og vi graver til vinter og tele stopper oss.

Vi leverer fiber via jord- eller luftstrekk. I enkelte tilfeller må du selv grave ned rør fra tomtegrensen og inn til boligen din. Entreprenøren vil informere deg om hvordan jobben vil utføres og gi deg rør for å grave ned selv skulle det være nødvendig. Les mer om graving på egen tomt

Les om neste fase: Installasjon

Sjekk hva du kan få

Spørsmål rundt fiberutbygging

?

Hva kan forårsake forsinkelser

Det er mange ting som kan forårsake forsinkelse. Vi bygger ofte i store områder over lengre tidsperioder – med folk, trafikk og vær – noe som krever tilpasning og dynamikk. Selv om vi gjennomfører en grundig planlegging i forkant, er vanskelig å forutse alt.

Vanlige årsaker:

  • Klima og sesongvariasjoner
  • Tillatelser
  • Stor interesse – kapasitet hos entreprenør
?

Hvordan blir jeg informert om eventuelle forsinkelser?

Vi sender deg et informasjonsbrev med årsak til forsinkelsen og ny leveransedato dersom leveringen din blir utsatt.