Fase 3 - Utbygging

Spørsmål rundt fiberutbygging

?

Hva kan forårsake forsinkelser

Det er mange ting som kan forårsake forsinkelse. Vi bygger ofte i store områder over lengre tidsperioder – med folk, trafikk og vær – noe som krever tilpasning og dynamikk. Selv om vi gjennomfører en grundig planlegging i forkant, er vanskelig å forutse alt.

Vanlige årsaker:

  • Klima og sesongvariasjoner
  • Tillatelser
  • Stor interesse – kapasitet hos entreprenør
?

Hvordan blir jeg informert om eventuelle forsinkelser?

Vi sender deg et informasjonsbrev med årsak til forsinkelsen og ny leveransedato dersom leveringen din blir utsatt.