Dersom nettet ditt skulle falle ut har vi en Alltid På Nett-garanti

Alltid På Nett-garanti

I dag er vi avhengig av et bredbånd som alltid virker. Det er inkludert en Alltid På Nett-garanti dersom noe skulle skje med nettet ditt. Opplever du feil på bredbåndet får du en datapakke dersom vi ikke får deg på nett igjen i løpet av samtalen med oss.

Garantien innebærer

 • Løser vi ikke feilen i løpet av samtalen får inntil 5 personer i husstanden med et mobilabonnement fra Telenor, en datapakke (15 GB/10 dager) slik at dere kommer på nett. På grunn av Korona-situasjonen og økt bruk av bredbånd hjemme, dobler vi i en periode nå datapakken som er inkludert i Alltid På Nett-garantien. Har du mobilabonnement fra Telenor, får inntil 5 personer i husstanden en datapakke på 30 GB/10 dager.

 • Har dere ikke mobilabonnement fra Telenor, se våre abonnement.

 • Vi refunderer en halv månedsavgift på din neste bredbåndsfaktura. Se mer under vilkår og ofte stilte spørsmål.

Les alle vilkårene her ›

Sjekk om det er feil i ditt område >

Ofte stilte spørsmål

?

Hva går garantien ut på?

 • Kommer du ikke på nett med bredbåndet ditt, refunderer vi halve månedsavgiften på din bredbåndsfaktura.

 • Inntil 5 personer i husstanden får en kostnadsfri datapakke på et valgfritt mobilabonnement (15 GB/10 dager). Datapakken kan tildeles de i husholdningen som har et mobilabonnement fra Telenor. På grunn av Korona-situasjonen og økt bruk av bredbånd hjemme, dobler vi i en periode nå datapakken som er inkludert i Alltid På Nett-garantien. Har du mobilabonnement fra Telenor, får inntil 5 personer i husstanden en datapakke på 30 GB/10 dager. Er du ikke mobilkunde hos Telenor? Se våre abonnement.

?

Hvem får garantien?

Alle med et privat bredbåndsabonnement fra Telenor. Gjelder også deg som bor i et sameie/borettslag med egen faktura fra Telenor på bredbåndet ditt. Datapakken gis inntil 5 personer i husstanden med mobilabonnement fra Telenor. (Gjelder ikke Mobilt Bredbånd eller kontantkort). Telenor garanterer at du skal ha en fungerende bredbåndsforbindelse med oppkobling til internett frem til og med bredbåndsruteren. Garantien gjelder ikke for bredbåndstelefoni eller TV-tjenester. Garantien innebærer at du har krav på kompensasjon når bredbåndsforbindelsen ikke fungerer på grunn av feil som er omfattet av garantien.

Andre forhold: Ved naturskader, lyn, ekstremvær og varslet arbeid vil vi tilby deg datapakke, men ikke refusjon på månedsavgiften. Med varslet arbeid menes planlagt nedetid på grunn av nødvendig vedlikehold og oppgradering av nettet.

?

Når er kundeservice åpen?

Kundeservice er åpen følgende dager:

 • Mandag-fredag: 08 til 20
 • Lørdag: 09 - 17
 • Søndag: 10 - 15
Dersom dere opplever feil utenfor kundeservice sine åpningstider, ber vi dere ringe 915 09000 og melde i fra om feilen så tidlig som mulig neste dag.
?

Når gjelder garantien?

Garantien gjelder ved feil som medfører at dere ikke kommer på nett med bredbåndet deres og dere har:

 • Et privat bredbåndsabonnement fra Telenor.

 • Inntil 5 mobilabonnement fra Telenor i husstanden som kan motta datapakken. Gjelder ikke Mobilt Bredbånd eller kontantkort.

 • Feil som ligger utenfor ditt utstyr.

 • En bredbåndsruter som er nyere enn 5 år. Er ruteren eldre eller feilen skyldes overspenning, får du kun datapakke og ikke refusjon på månedsavgiften.

For beboere i borettslag: Priskompensasjon for beboere gjelder kun for individuelt inngåtte avtaler om levering av bredbånd. Priskompensasjon for borettslag gjelder dersom hele borettslaget har vært uten bredbånd og borettslaget melder i fra om dette innen rimelig tid (2-4 dager). Kompensasjon for kollektiv avtale utbetales i henhold til gjeldende satser dersom det oppstår feil som samtidig rammer alle beboerne i kollektivet. Borettslaget (styreformann e.l) kontakter Proffcom eller sin kundekontakt for å melde feilen.

?

Når er det garantien ikke gjelder?

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig, men likevel må vi ta noen forbehold. Garantien gjelder ikke dersom:

 • Det er feil på ditt eget utstyr, bredbåndstelefoni, bredbåndstjenesten Wimax eller TV-tjenester.

 • Ved feil på selve ruteren: Dersom ruteren er eldre enn 5 år eller feilen skyldes overspenning, får du kun datapakke og ikke refusjon på månedsavgiften.

Refusjon av halv månedsavgift gis kun en gang i løpet av 30 dager.

 • Ved naturskader, lyn, ekstremvær og varslet arbeid vil vi tilby deg datapakke men ikke refusjon på månedsavgiften. Med varslet arbeid menes planlagt nedetid på grunn av nødvendig vedlikehold og oppgradering av nettet.

Les alle vilkårene her.

?

Hva defineres som 'feil på eget utstyr'?

Feil på eget utstyr kan være:

 • Feil på nettverksutstyr eller kabler.
 • Feil på pc/Mac.
 • Virus eller andre programvarefeil på dine enheter.
 • Feil på telefonkontakt i boligen din.
Dette avdekkes i samtalen med kundeservice.
?

Hvor mye data får jeg?

Inntil 5 personer i husstanden med mobilabonnement fra Telenor får en datapakke på 15 GB med varighet inntil 10 dager (inkludert dagen feilen meldes). På grunn av Korona-situasjonen og økt bruk av bredbånd hjemme, dobler vi i en periode nå datapakken som er inkludert i Alltid På Nett-garantien. Har du mobilabonnement fra Telenor, får inntil 5 personer i husstanden en datapakke på 30 GB/10 dager.

 • Bruker dere opp pakken innenfor datapakkens varighet, blir dere varslet per SMS.

 • Dersom feilen ikke har blitt rettet innen datapakkens utløpstid, får dere en ny datapakke ved å ringe kundeservice på telefon 915 09000.

Merk: Bruker dere opp den tildelte datapakken før det har gått 10 dager, får dere ikke ny datapakke.

?

Hvor lang tid tar det å rette feilen?

Alle feil som meldes inn blir behandlet så raskt som mulig. Vi sørger likevel for at du og inntil 5 personer i husstanden, kommer på nett ved å gi dere datapakke mens vi jobber med å rette feilen.

?

Hva må jeg selv gjøre?

Kommer du ikke på nett med bredbåndet er det viktig at du melder i fra så fort som mulig til kundeservice på 915 09000.

Har du eller andre i husstanden ikke mobilabonnement fra Telenor og ønsker å bli kunde, kan kundeservice selvsagt hjelpe dere med dette også. Se våre mobilabonnement.

Se alle spørsmål og svar
Vi hjelper deg

Vi hjelper deg

Få hjelp og råd til bredbåndet, ruteren og inkluderte tjenester. Sjekk driftsmeldinger eller meld feil. Du finner informasjon om dette og mer på våre kontakt- og hjelpesider.
Les mer på våre kunderservicesider