Internett

Kobbernettet forsvinner, fasttelefonen består

Kobbernettet er i ferd med å fases ut i Norge. Men ingen grunn til bekymring: Du skal likevel ha tilgang på en trygg og stabil telefonlinje.   

Fasttelefonen

Det 100 år gamle kobbernettet i Norge er under avvikling. Disse linjene ble i sin tid bygget for å kunne tilby fasttelefon – og etter hvert bredbånd – til det norske folk. 

Kobbernettet er nå utdatert og sårbart for feil.  Derfor har Telenor besluttet å bytte det ut med nye, fremtidssikre løsninger

Men om du er blant dem som foretrekker fasttelefon, trenger du ikke å bekymre deg for å bli stående igjen uten alternativer. 

Leveringsplikt på taleoppdrag

For å ta det viktigste først: Telenor vil vedlikeholde fasttelefonløsningen du har over kobberlinjen helt til andre løsninger er på plass. 

Telenor har nemlig leveringsplikt på taletjenester. Vi vil derfor alltid levere deg telefonitjenester hvis du ønsker det. Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi alltid ta kontakt med deg i god tid før noe skjer med tilkoblingen din. 

Og dersom du ønsker å beholde fasttelefonen når kobbernettet forsvinner så har vi gode løsninger for dette.

Gode alternativer

Hvis du allerede har internettilgang via bredbånd fra Telenor, er fasttelefon-løsningen Bredbåndstelefoni et godt alternativ til kobbernettet. 

Du kan beholde eksisterende telefonnummer og telefonapparat. Tjenesten fungerer som et vanlig telefonabonnement, der samtalene går over bredbåndslinjen. Alt du trenger er en kobling (et såkalt adapter) mellom telefonapparatet og internettruteren din. Denne er enkel å sette opp, og stabil i bruk.  

En annen mulighet er Mobil Hjemmetelefon. Denne telefonen ser ut som og oppleves som en vanlig fasttelefon, men er koblet til mobilnettet. 

Du kan dessverre ikke beholde det gamle telefonnummeret ditt når du bytter til mobil hjemmetelefon, men du får kostnadsfri nummerhenvisning fra Telenor i tre måneder. Det vil si at de som ringer det gamle telefonnummeret ditt, får en automatisk beskjed om det nye telefonnummeret ditt når de ringer.

Stabilitet i hele landet

Med utfasing av kobbernettet legger vi til rette for fremtiden, men uten å gå på bekostning for menneskers behov for trygghet og stabilitet, uansett hvor i landet du bor. 

Telenor bygger ut mobil- og fibernettet for cirka fem milliarder kroner hvert år. Med dette arbeidet dannes grunnlaget for neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler.

 5G-teknologien vil for eksempel gjøre det mulig å ha videosamtaler med venner og barnebarn over mobilnettet, i mye bedre kvalitet. Teknologien vil også legge grunnlaget for fremtidens innovative helse- og trygghetstjenester. 


Vil du vite mer om de ulike alternativene for telefoni? Kontakt oss på telefon 915 09 000 så får du snakke med en av våre hyggelige medarbeidere. Du kan også lese mer på  telenor.no/telefoni.