Hjemmetelefon

Vi tilbyr ulike abonnement for både fast- og bredbåndstelefon. Hvilket abonnement du kan få avhenger av hvor du bor, og om du har bredbånd fra før og ikke. Les mer om de enkelte abonnementene nedenfor, inkludert priser og endring av eksisterende abonnement. 

Kontakt kundeservice på telefonnummer 915 09000 for å finne ut hvilket abonnement du kan få, og for å bestille.

Våre abonnement for hjemmetelefon

Fasttelefoni

Merk: Fra og med 1. juli i år øker månedsprisen for alle hjemmetelefonabonnementene med 20 kroner, med unntak av Bredbåndstelefoni Norden som får en økning på 30 kroner per måned. Kampanjepriser påvirkes ikke.

Månedsprisen for Mobil hjemmetelefon blir uendret.