3-sifrede nummer

Abonnementstype Litt Bruk FriBruk Fast FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland FriBruk Norden
Nummerserie Minutt Start Minutt Start Minutt Start Minutt Start
Brann 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Politi 112 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambulanse 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuell ekspedisjon 115 0 0,99 0 0,89
0 0,79 0 0,89
Kystradio 120 0 0,99 0 0,89 0 0,79 0 0,89
Telenors feilmottak 145 0 0 0 0 0 0 0 0
Teksttelefon for hørselshemmede 149 0 0 0 0 0 0 0 0
Statens veivesen, veirapport 175 0,39 0,99 0,39 0,89 0,39 0,79 0,39 0,89
Ruteopplysningen 177 0,39 0,99 0,39 0,89 0,39 0,79 0,39 0,89
Øvrige 3-sifrede nummer 0 0 0 0 0 0 0 0

4-sifrede nummer

Abonnementstype
Litt Bruk
FriBruk Fast
FriBruk Fast&Mobil+Fribruk Utland
FriBruk Norden
Nummerserie
Minutt
START
Minutt
START
Minutt
START
Minutt
START
Nødnummer for hørselshemmede
0
0
0
0
0
0
0
0
1881
27,99
15,99
27,99
15,99
27,99
15,99
27,99
15,99
1882
27,99
15,99
27,99
15,99
27,99
15,99
27,99
15,99
1880
31,99
19,99
31,99
19,99
31,99
19,99
31,99
19,99
1860
14,99
4,99
14,99
4,99
14,99
4,99
14,99
4,99
1885
16,99
6,99
16,99
6,99
16,99
6,99
16,99
6,99
1888
9,99
33,99
9,99
33,99
9,99
33,99
9,99
33,99
SettOver fra 1881

9,99

9,99

9,99


SettOver fra 1882

9,99

9,99

9,99


SettOver fra 1880

6,99

6,99

6,99


SettOver fra 1888

6,99

6,99

6,99


1890
18,99
6,99
18,99
6,99
18,99
6,99 18,99
6,99

5-sifrede nummer

Abonnementstype
LittBruk
FriBruk Fast
FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland
FriBruk Norden
Nummerserie
Minutt
START
Minutt START
Minutt
START
Minutt
START
05000
0,39
0,99
0,39
0,99
0,39
0,99
0,39
0,99
09000
0,39
0,99
0,39
0,99
0,39
0,99
0,39
0,99
Øvrige 5-sifrede nummer
1,99
0,99
1,99
0,99
1,99
0,99
1,99
0,99

800-xx xxx-nummer

Abonnementstype
LittBruk
FriBruk Fast
FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland
FriBruk Norden
Nummerserie
Minutt
START
Minutt
START Minutt
START
Minutt
START
Til alle 800-nummer
0
0
0
0
0
0
0
0

810-880 xx xxx nummer

Abonnementstype
LittBruk
FriBruk Fast
FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland
FriBruk Norden
Nummerserie
Minutt
START
Minutt
START
Minutt
START
Minutt
START
810 xx - 810 09
0,49
0,99
0,49
0,99
0,49
0,99
0,49
0,99
812 5x - 813 xx
0,39
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
815 0x - 815 9x
1,99
0,99
 1,99 0,99
1,99 
0,99
1,99 
0,99
819
0,39
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820/829 0
4,50
0,99
4,50
0,89
4,50
0,79
4,50
0,89
820/829 01
2,00
0,99
2,00
0,89
2,00
0,79
2,00
0,89
820/829 02
2,00
0,99
2,00
0,89
2,00
0,79
2,00
0,89
820/829 03 - 820/829 09
4,50
0,99
4,50
0,89
4,50
0,79
4,50
0,89
820/829 1x - 820/829 2x
10,50
0,99
10,50
0,89
10,50
0,79
10,50
0,89
820/829 3x
3,50
0,99
3,50
0,89
3,50
0,79
3,50
0,89
820 40
0,66
20,00
0,66
25,00
0,66
25,00
0,66
25,00
820 41
0,66
50,00
0,66
50,00
0,66
50,00
0,66
50,00
820 42
0,66
75,00
0,66
75,00
0,66
76,00
0,66
75,00
820 43
0,66
100,00
0,66
100,00
0,66
100,00
0,66
100,00
820 44
0,66
200,00
0,66
200,00
0,66
200,00
0,66
200,00
820 45
0,66
30,00
0,66
30,00
0,66
30,00
0,66
30,00
820 46
0,66
60,00
0,66
60,00
0,66
60,00
0,66
60,00
820 47
0,66
75,00
0,66
75,00
0,66
75,00
0,66
75,00
820 48
0,66
100,00
0,66
100,00
0,66
100,00
0,66
100,00
820 49
0,66
200,00
0,66
200,00
0,66
200,00
0,66
200,00
820/829 5x
6,00
0,99
6,00
0,89
6,00
0,79
6,00
0,89
820/829 6x
10,50
0,99
10,50
0,89
10,50
0,79
10,50
0,89
820/829 7x
14,00
0,99
14,00
0,89
14,00
0,79
14,00
0,89
820/829 8x
25,98
0,99
25,98
0,89
25,98
0,79
25,98
0,89
820/829 9x
25,98
0,99
25,98
0,89
25,98
0,79
25,98
0,89
829 40 - 829 46
2,00
0,99
2,00
0,89
2,00
0,79
2,00
0,89
829 47 - 829 48
0,65
2,26
0,65
2,26
0,65
2,26
0,65
2,26
829 49 xxx
0,00
5,00
0,00
5,00
0,00
5,00
0,00
5,00
850 xx - 859 xx
0,29
0,99
0,29 0,89
0,29
0,79
0,29
0,89
878 xx
0,39
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
879 xx
0,99
0,99
0,49
0,99
0,49
0,99
0,49
0,99
880 xx
0,39
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Merk!
Telefonsamtaler fra en fasttelefon i Norge til et ordinært spesialnummer i et land, har samme priser som for øvrige samtaler til landet. Det eneste unntaket er 'internasjonale grønne nummer' som starter med 00800. Disse prises med ordinær startpris som gjelder ditt abonnement, og har ingen minuttpris.