Priser til satellittelefon

Her finner du prisene for å ringe fra hjemmetelefon til satellittelefon.

Prisoversikt per tilbyder

Tilbyder Kr/min.
Aeromobile 29,99
Australia Mobile Satellite 29,99
BT Global Number 29,99
COM4 M2M Non Geogr. 29,99
Emsat 29,99
Germany Non Geogr. 29,99
Globalstar 29,99
Inmarsat AERO 29,99
Inmarsat B 29,99
Inmarsat B HSD 29,99
Inmarsat BGAN 29,99
Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD 29,99
Inmarsat M 29,99
Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT 29,99
Indium 8816 29,99
Indium 8817 29,99
Maritime Communications Partner 29,99
Onair 29,99
ORANGE M2M Non Geogr. 29,99
Oration 29,99
Seanet 29,99
Thuraya UAE 29,99

Startpris

  • Fribruk Utland kr 0,49

  • Øvrige telefoniabonnement kr 0,99