Søknadsskjema

Søknadsfristen er utvidet til 8. mars. Søknadsskjema gjelder kun for målgruppen nedsatt funksjonsevne. Husk å fyll inn alle feltene. Om du har spørsmål vedrørende skjema, noe er uklart, eller om det skulle være problemer, så ta kontakt med oss på openmind@telenor.com.