Søknadsskjema

Søknadsfrist for vårens inntak er 20.februar 2020. Søknadsskjema gjelder kun for målgruppen nedsatt funksjonsevne. Husk å fyll inn alle feltene. Om du har spørsmål vedrørende skjema, noe er uklart, eller om det skulle være problemer, så ta kontakt med oss på openmind@telenor.com.