Søknadsskjema for personer med innvandrerbakgrunn

Dette søknadsskjema må fylles ut for å kunne søke seg inn til programmet. Husk å fyll inn alle feltene, ellers vil du få feilmelding. Om du har spørsmål vedrørende skjemaet, noe er uklart, eller om det skulle være problemer, så ta kontakt med oss på openmind@telenor.no

For mer informasjon om inntak, les mer her.

Bekreftelse på utdannelse godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ( Hkdir.no ) må legges ved.