Nettnøytralitet hos Telenor

Telenor skal sikre at trafikkstyringen i nettet, informasjon om internettjenesten og bruk av nulltaksering oppfyller kravene i Ekomloven.
Familie med mobil og nettbrett

1. Introduksjon

Telenor støtter prinsippet om nettnøytralitet inkludert åpenhet om bruk av trafikkstyring. Ekomloven med forskrifter stiller krav og begrensinger for hva internettleverandøren kan gjøre med kundens internettilgang.

Telenor skal sikre at trafikkstyringen i nettet, informasjon om internettjenesten og bruk av nulltaksering oppfyller de krav som er fastsatt i Ekomloven med tilhørende forskrifter. 

2. Trafikkstyring

Trafikkstyring er en betegnelse på hvordan trafikk administreres i et nettverk. Telenor bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. I mobilnettet styres og prioriteres trafikk basert på tilgjengelig kapasitet, teknologi og frekvensressurser, og hva som er akseptabel forsinkelse eller forstyrrelser for den konkrete trafikken. I fastnettet prioriteres trafikk etter tilgjengelig kapasitet og i henhold til hva som anses som akseptabel forsinkelse eller forstyrrelser for den aktuelle tjenesten.

Internett-trafikk i Telenors nettverk fremføres uten prioritering («best effort»).

Blokkering er en form for trafikkstyring som innebærer at trafikk til enkelte nettsider/innhold er sperret. Som hovedregel blokkerer ikke Telenor kunders trafikk. Det er imidlertid noen unntak som beskrives nedenfor. 

  • Telenor følger kjennelser fra Oslo tingrett om blokkering av domenenavn ved brudd på åndsverksloven  

  • Telenor blokkerer domenenavn som er på Kripos sin liste over overgrepsmateriale

  • Trafikkstyring for sikkerhetsformål, nett og tjenester. Flere tiltak inkludert filtrering av enkelte TCP/UDP-porter for utgående trafikk, nullruting av IP-adresser ifbm alvorlig sikkerhetstrussel mot kunder (skadevare) og tiltak for å forhindre spam (IKT-Norge sin bransjenorm mot spam) med mer

  •  DDoS-beskyttelse av nettet, med struping av trafikk dersom angreps størrelsen kan hemme stabiliteten i nettet

Nettvern 

Nettvern er et filter i selve Telenor-nettet, som blokkerer nettsider som inneholder kjent skadevare inkludert; 

  • virus, nettormer og annen skadelig programvare (malware) 

  • hacking, botnet og tjenestenektangrep (Denial of Service) 

  • nettsteder med phishing-aktivitet 

  • identitetstyveri og annen nettsvindel 

Sperringer blir gjort som en del av Telenor sin sikkerhetsoperasjon blant annet basert på kontinuerlig oppdaterte sperrelister fra våre underleverandører. 

Ved eventuelle feilsperringer kan man kontakte kundeservice for å få informasjon om hvordan disse kan åpnes, samt bakgrunn for sperringen. 

Les mer om Nettvern her, inkludert om Nettvern er aktivt for deg og hvordan du skrur Nettvern av/på. 

3. Spesialiserte tjenester

Spesialiserte tjenester er betegnelsen på andre tjenester enn internettjenester som er optimalisert og nødvendige for å møte kravene til spesifikk tjenestekvalitet. Telenor tilbyr slike tidskritiske og spesialiserte tjenester. Kunden velger om en spesialisert tjeneste benyttes og Telenor sikrer at nettet har tilstrekkelig kapasitet, slik at dette ikke går ut over ytelsen til internettilknytningen. 

Typiske eksempler på spesialiserte tjenester i Telenor Norge sine nett er 4G/5G-tale (VoLTE), Bredbåndstelefoni (IP-telefoni), IP-Tv og enkelte bedriftsløsninger med særskilte krav til kvalitet.

4. Nulltaksering

Nulltaksering er en betegnelse på en kommersiell praksis der internettleverandøren ikke avregner kundens trafikk fra utvalgte applikasjoner. Nulltaksering anses som en type prisdiskriminering som kan begrense kundens rett til en åpen internettilknytning, og EU-domstolens fortolkning av nettnøytralitetsregelverket innebærer i realiteten at nulltaksering ikke lenger kan tilbys i Europa. BEREC sine retningslinjer har blitt oppdatert. Se informasjon fra NKOM her. Telenors Music Freedom som innebar nulltaksering av strømmetjenester for musikk er avviklet.

5. Generell informasjon om internettilknytning levert av Telenor

Telenor tilbyr flere former for internettilknytning  

Trådløst Bredbånd 

Trådløst bredbånd sendes via mobilnettet til en fast adresse, i motsetning til mobilt bredbånd som kan brukes overalt der det er dekning. 

Trådløst bredbånd bruker en utendørs antenne. Det betyr at du får svært gode signaler, bedre enn for eksempel mobilt bredbånd. Du får høye hastigheter og i praksis ubegrenset databruk (datakvote på 2-3Tb).

Mobilt Bredbånd  

Mobilt bredbånd sendes via mobilnettet. Her betaler du for datapakker. Perfekt for deg som vil ta med deg bredbåndet når du er på farten, og bruke det der det er mobildekning. 

Har du brukt opp inkludert datamengde bredbånd levert over mobilnettet, kan hastigheten justeres ned i henhold til avtalen du har med Telenor 

Fast bredbånd 

Fast bredbånd gir høye hastigheter og ubegrenset datamengde, men krever at du er tilknyttet fastnettet som ofte er best utbygget i byene. Her benyttes ulike teknologier, som fiber, hybridfiber eller den mer gammeldagse kobber/DSL som nå fases ut. 

Ønsker du som privatperson eller liten bedrift å benytte klagemulighet kan du kontakte kundeservice. Når du ikke frem hos Telenor kan du klage til Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon

For mer informasjon:

Privat

Bedrift