TV-guide

I TV-guiden finner du oversikt over alle programmer som sendes eller har blitt sendt på direkte-TV. Her finner du tips og informasjon om hvordan du bruker den.

TV-guide
TV-guiden viser deg hvilke programmer som går på TV. Den blå linjen viser nåværende tidspunkt, og så kan du bla frem og tilbake i guiden for å se hva som går nå, kommer senere i kveld, eller har gått de siste dagene.

Her finner du TV-guiden

Du åpner TV-guiden ved å trykke på GUIDE på fjernkontrollen, eller trykk på T-We knapp, velg ☰ fra menyen og deretter TV-guide.

Slik fungerer TV-guiden

TV-guiden viser programinformasjon for alle kanaler inntil 14 dager frem i tid. Ved siden av programtittelen vil det vises ikoner som forteller om det er mulig å starte programmet forfra, eller om det er tilgjengelig i ukesarkivet. Ønsker du for eksempel å starte et program forfra, kan du se etter dette ikonet: ↺. Trykk på ↺-tasten på fjernkontrollen for å starte programmet fra begynnelsen.

Du kan også starte opptak av programmer som går nå og programmer som kommer frem i tid direkte fra TV-guiden.

Hvis du opplever at programinformasjonen ikke lastes inn, kan du løse det ved å holde inne den gule knappen på fjernkontrollen i 5-6 sekunder. Data vil da lastes inn på nytt.
Hvis dette ikke fungerer, kan du forsøke å koble fjernkontroll sammen med T-We Boks på nytt. Du finner veiledning for dette her: Hjelp til fjernkontroll

Nyttige knapper på fjernkontrollen

Her ser du hvilke taster på fjernkontrollen som styrer de enkelte funksjonene i TV-guiden.

Pilknapper brukes for å bla mellom kanaler og programmer

OK åpner informasjonsside og bekrefter valg.

Tilbake- og fremoverspoling brukes for å bla tilbake/frem 4 timer. For å endre lengden på hoppet trykk på MENU på fjernkontrollen og velg deretter Funksjonsmeny , Innstillinger og Språk og teksting.

Kanalskift (+ og -) skifter kanal eller blar hele sider i TV-guide og andre lister.

Valg (?) Med denne knappen kan du bytte mellom lister som alle kanaler og TV-favoritter, endre TV-guideformat eller velge en bestemt dag.

NB! Har du en annen fjernkontroll enn den som er avbildet kan du bruke OPTIONS-knappen istedenfor ?☰

Mer om fjernkontrollen
fjernkontroll t-we boks II

Se på TV - Informasjon, lyd og teksting

Når du har valgt programmet du vil se fra TV-guiden eller fra "Direkte-TV og ukesarkiv" i menyen, vil du få opp et kanalbanner.

Kanalbanneret gir deg informasjon om programmet på samme måte som TV-guiden.

  • Trykk på INFO-knappen for å få opp mer informasjon om programmet

  • Trykk på ?☰ eller OPTIONS-knappen for å få opp menyen for å endre lyd eller teksting på programmet. Denne menyen kan også brukes for å bytte mellom alle kanaler og favorittkanaler.

Program valgt fra TV-guiden
Kanalbanner: Her ser du hvilken kanal du er på, hva programmet heter, kort informasjon om programmet som reprise eller episode og hvilket program som kommer etter dette. Legg merke til ikonene for ukesarkiv og start forfra.

Undertekster og lyd

Hvis programmet du ser på har alternativer for flere språk vil du få opp dette når du trykker på ?☰ eller OPTIONS-knappen på fjernkontrollen.

Velg undertekster for å skru de av, på eller sette på teksting for hørselshemmede. Teksting for hørselhemmede er merket med et ikon som viser et øre med en strek over.

For å lese mer om teksting, trykk på knappen under

Teksting for hørselshemmede
Lydspråk og undertekster

VIDEO: Kom i gang med TV-guide

VIDEO: Slik bruker du den blå knappen

VIDEO: Radio på T-We boks