Fjernkontroll T-We Boks

Lurer du på hva de forskjellige knappene på fjernkontrollen gjør eller hvordan du kan bruke samme fjernkontroll til TV-Boks og TV, vil du finne svar her!

Fjernkontroll T-We boks I
De viktigste knappene på fjernkontrollen. Lengre ned på denne siden finner du en oversikt over alle knapper
 • Koble sammen fjernkontroll og TV-Boks

  1. Skru på TV-en og T-We boksen

  2. Sett boksen i sammenkoblingsmodus. Dette gjør du ved å åpne frontpanelet på T-We boksen, og trykke inn tastene pil opp og pil ned samtidig. Du kan nå se kanallisten på skjermen og markøren vil hoppe frem og tilbake mellom kanalene. Dette er normalt.

  3. Meldingen «Dekoderen er nå klar til å bli koblet sammen med fjernkontrollen» skal nå vises på TV-skjermen

  4. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Det gjør du ved å holde tastene Menu og OK inne samtidig i tre sekunder. Når [Av/På]-knappen merket DECODER lyser konstant, slipper du tastene igjen. Fjernkontrollen er nå i sammenkoblingsmodus i 30 sekunder.

  5. Følg nå anvisningene på TV-skjermen for å koble sammen fjernkontrollen og T-We boksen

  Om sammenkoblingen fungerte vil fjernkontrollen nå være klar til bruk.

  Vi har laget en steg-for-steg veiledning og video som viser hvordan dette gjøres. Du finner den ved å trykke på knappen under.

  Veiledning fjernkontroll
 • Bruke samme fjernkontroll på TV og TV-boks?

  1. Pass på at TV-en og T-We boksen er skrudd på. Skru på lyd.

  2. Hold talltastene 1 og 3 inne samtidig i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt [Av/På TV]-tasten. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.

  3. Hold Mute-tasten inne på fjernkontrollen til lyden blir borte og symbolet for Mute vises på tv-skjermen. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang lyden på TV-en blir borte slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang. Slipper du for sent, vil fjernkontrollen fortsette å lete videre etter en annen TV. 

  4. Test om volumtastene virker.

  5. Hvis volumtastene virker avslutter du programmeringen. Trykk på [Av/På] knappen på T-We boksen. [Av/På TV]-tasten vil blinke to ganger.

   Fjernkontrollen til T-We boksen vil nå også virke mot TV-en din.

  Se video-veiledning
 • Programmere fjernkontroll - IR

  Du kan programmere funksjoner fra andre IR-baserte fjernkontroller. Dette kan brukes hvis funksjonene du allerede har programmert ikke virker helt som forventet, eller du for eksempel ønsker å legge til volumkontroll fra et eksternt lydanlegg. Nesten alle fjernkontroller er IR-baserte. Bare i spesielle tilfeller vil fjernkontrollen ikke være IR-basert.

  1. Hold talltastene [4] og [6] samtidig inne i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt  [Av/På TV]-knappen. 

  2. Hold/Legg de to fjernkontrollene mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.

  3. På Telenor-fjernkontrollen: Trykk på den knappen som du ønsker å programmere.

  4. På fjernkontrollen som du skal kopiere funksjonen fra: Trykk inn knappen som du vil kopiere til Telenor-fjernkontrollen.

  5. Mens du holder knappene inne: Pass på at de to fjernkontrollene fortsatt er vendt mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.

  6. Når dette er gjort vil en av følgende ting skje:

  • Hvis funksjonen er mottatt av Telenor-fjernkontrollen, vil den lagres i minnet. [Av/På TV]-knappen vil blinke to ganger for å bekrefte programmeringen. 

  • Ved feil vil [Av/På TV]-knappen blinke tre ganger for å indikere at programmeringen feilet.

  • Hvis Telenor-fjernkontrollen ikke mottar noen IR-kode fra den andre fjernkontrollen innen 30 sekunder vil du få en feilindikasjon ved at [Av/På TV]-knappen blinker tre ganger. Fjernkontrollen vil automatisk gå tilbake til vanlig bruksmodus.
   Merk! Hvis den programmerte knappen tilhører en kommando for boksen, må du samtidig trykke inn [Shift]-tasten på fjern-kontrollen for å bruke den egen-programmerte funksjonen.

 • Koble fjernkontroll fra TV

  Slik frikobler du fjernkontrollen fra TV og T-We boksen:

  1. Hold tastene 1 og 6 samtidig inne i tre sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/På]-knappen merket DECODER på fjernkontrollen

  2. Tast inn 9 - 9 - 6.

  3. [Av/På]-knappen blinker to ganger som bekreftelse på at fjernkontrollen nå er av tilbakestilt.

 • Slik justerer du volumet på TV-boksen

  Når fjernkontrollen din er koblet mot både TV-boksen og TV-en din må du holde inne Skift-knappen mens du trykker på volum-knappene for å justere lydnivået på TV-boksen

  shift fjernkontroll pil opp

Tips!

Om du opplever at T-We-boksen ikke responderer som forventet, kan du bruke gul knapp som en første løsning for å oppdatere boksen og sørge for at normal funksjonalitet gjenopptas.
gul knapp på fjernkontrollen
Ved å holde den gule knappen på fjernkontrollen inne i minst 5 sekunder, vil T-We-boksen automatisk oppdateres med nyeste data fra Telenor T-We.

Dette kan også fremskynde oppdatering etter at du har bestilt nye kanaler eller strømmetjenester i innholdsvelgeren.

Opplever du problemer med fjernkontrollen?

 • Hvis fjernkontrollen ikke virker

  • Sjekk at T-We-boksen er slått på. Da vises klokkeslettet i displayet på boksen og det lyser rødt rundt PÅ/av knappen på boksen.

  • Bytt batteri på fjernkontrollen hvis det lyser rødt i batteri-indikatoren når du trykker på fjernkontrollen. Indikatoren finner du nederst på fjernkontrollen, merket med "Battery low"

  batteriindikator fjernkontroll

  • Hvis dette ikke hjelper, bør du prøve å ta strømrestart av T-We boksen. Du kan enten trekke ut strømkabelen, eller bruke strømbryteren (som sitter til høyre på baksiden av boksen). La boksen stå uten strøm i ca 10 sekunder før du slår den på igjen.

   Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice

 • Resette fjernkontroll og koble til på nytt

  Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

  Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger. Etter dette vil fjernkontroll ikke være tilkoblet T-We Box.

  1. Hold tastene 1 og 6 inne i 5 sekunder

  2. Trykk så 9 - 8 - 1 på fjernkontrollen. DECODER-tasten skal nå blinke et par ganger før den slukker

  3. Trykk OK

  Koble fjernkontroll til dekoder på nytt:

  1. Åpne frontpanelet på T-We boksen, og trykk inn tastene på T-We Box merket pil opp og pil ned samtidig frem til melding om sammenkobling vises på TV-skjermen. 

  2. Hold tastene Menu og OK  på fjernkontrollen inne samtidig i tre sekunder.

  3. Følg nå anvisningene på TV-skjermen for å koble sammen fjernkontrollen og T-We boksen.

Dette betyr knappene på fjernkontrollen

 1. Av/På-knapp

 2. Ikke i bruk (med mindre du bruker samme fjernkontroll til både TV og TV-boks)

 3. Mute-knapp - Skrur lyden av og på

 4. Alternativer - Brukes for å endre lyd, undertekster, kanalliste og visningsformat for gjeldende kanal

 5. TV/EXIT - Går tilbake til TV-kanalen du så på før du gikk inn i menyen

 6. Søk - Åpner søkevinduet

 7. Opptaksliste - Åpner opptakslisten

 8. Info - Viser kanalbanner og utvidet informasjon for program. Åpner hjelpevinduet der hvor skjult hjelpetekst er tilgjengelig.

 9. Spoling - Spoler frem og tilbake i det du ser på

 10. Start/Pause

 11. Start forfra

 12. Stopp - Stopper opptaket

 13. Direkteopptak - Starter direkteopptak

 14. TV-guide

 15. Meny - Åpner meny for innstillinger og mer

 16. Tilbake - Går tilbake til forrige skjerm eller bytter mellom de to sist valgte

 17. Volum

 18. Piltaster - Høyre- og venstrepil lar deg hoppe frem og tilbake under avspilling av opptak og film

 19. OK - Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer

 20. Pluss/minus - Skifter kanal eller blar hele sider i TV-guide og andre lister

 21. Funksjonsknapper - Når du ser på live-TV vil for eksempel den blå knappen fungere som snarvei til mer innhold fra kanalen du ser på

 22. Tekst-TV - Åpner tekst-TV, hvis tilgjengelig

 23. Holdes inne når du vil styre volum på dekoder, dersom fjernkontrollen er sammenkoblet med TV

 24. Lavt batteri - Batteri-indikatoren lyser ved svakt batteri

Input