Bytte av T-We Fjernkontroll

Her hjelper vi deg med å bytte ut din gamle fjernkontroll, og koble den nye sammen med din TV.

Fjernkontroll T-We boks

Video-veiledning

Hvis veiledningen på denne siden ikke fungerer, bør du forsøke å nullstille
fjernkontrollen før du prøver på nytt.

 • Slik nullstiller du fjernkontrollen

  Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

  Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger.

  1. Hold tastene 1 og 6 inne i 5 sekunder

  2. Trykk så 9 - 8 - 1 på fjernkontrollen. DECODER-tasten skal nå blinke et par ganger før den slukker

  3. Trykk OK

Steg for steg

Veiledning med tekst og bilde

1. Slå på din TV og T-We Boks

Skru på strømbryteren på baksiden av T-We boksen og slå på TV-en.

Skru på T-We Boks

2. Sett boksen i sammenkoblingsmodus

Åpne frontpanelet på T-We-boksen og trykk inn tastene pil opp og pil ned samtidig i 3 sekunder.

Trykk inn piltaster opp og ned på dekoder

3. Vent på melding på skjermen

Etterhvert vil følgende melding vises på TV-skjermen: Dekoderen er nå klar til å bli koblet sammen med fjernkontrollen.

4. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus

Trekk ut gul plast-beskyttelse ved batterilokket (bak på fjernkontrollen) slik at batteriene kobles til.

Du har nå 30 sekunder på deg til å utføre steg 4.

Fjern plastikkbeskyttelse fra batteriene

5. Følg veiledningen på TV-skjermen

Trykk OK på fjernkontrollen når informasjonen på skjermen ber deg om dette.

Når meldingen "Dekoderen er nå koblet sammen med fjernkontrollen" kommer opp på skjermen, kan du bruke den nye fjernkontrollen.

Hvis skjermbildet ikke dukker opp

Hvis du ikke får opp skjermbildet som beskrevet, kan du gjenta punkt 2 og 3 før du holder inne MENU og OK samtidig i 3 sekunder. Slipp opp når det slutter å blinke i DECODER-knappen.

knapper på fjernkontroll

6. Gammel fjernkontroll

Din gamle fjernkontroll skal ikke returneres, men leveres til EE-resirkulering lokalt eller hos en gjenbruksstasjon.
resirkulering av fjernkontroll

Bruke samme fjernkontroll til TV og T-We Boks

Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller. Trykk på play-knappen på videoen under, eller les steg for steg-guide.

 • Koble sammen med TV

  Bruke samme fjernkontroll på T-We Boks og TV

  Steg for steg

  1. Pass på at TV-en og T-We boksen er skrudd på. Skru på lyd.

  2. Hold talltastene 1 og 3 inne samtidig i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt [Av/På TV]-tasten. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.

  3. Hold Mute-tasten inne på fjernkontrollen til lyden blir borte og symbolet for Mute vises på tv-skjermen. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang lyden på TV-en blir borte slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang. Slipper du for sent, vil fjernkontrollen fortsette å lete videre etter en annen TV. 

  4. Test om volumtastene virker.

  5. Hvis volumtastene virker avslutter du programmeringen. Trykk på [Av/På] knappen på T-We boksen. [Av/På TV]-tasten vil blinke to ganger.

   Fjernkontrollen til T-We boksen vil nå også virke mot TV-en din.