Lagvis sikkerhet gir raskere deteksjon og bedre beskyttelse

Sikkerhet i flere lag er Telenors løsning for å sikre endepunkter, nettsurfing og e-post døgnet rundt, året rundt. Når det oppstår en kritisk hendelse setter vi i gang mottiltak. Vi varsler og jobber sammen med deg som kunde. Både for å rydde opp og for å sikre at situasjonen ikke oppstår på nytt. I alle lagene i vår sikkerhetsarkitektur støtter vi oss på maskinlæring og kunstig intelligens. På den måten sikrer vi at trusler som fanges opp et sted i løsningen blir en del av forsvaret i de andre lagene også.

Slik fungerer det

Lagvis sikkerhet - disse tjenestene er inkludert