Hopp til innholdet

Sikkerhet

Sikkerhet, mann datamaskin

Beskytter ditt nettverk mot hacking, virus og spam

Telenor er markedsledende på driftede sikkerhetstjenester. Med et av landets største og mest erfarne sikkerhetsmiljø kan vi beskytte din virksomhet mot malware og dataangrep.

 1. Sikkerhetsløsninger for alle virksomheter
 2. Forebygger, overvåker og håndterer sikkerhetshendelser
 3. Døgnåpent drifts- og overvåkingssenter

Virus- og spamfiltrering

Virus og spam er konstante trusler mot ditt bedriftsnettverk og de ansattes effektivitet. Med Telenors løsning blir all e-posttrafikk inn og ut av nettverkene skannet. Ved å kombinere markedets mest effektive løsninger med egenutviklede sikkerhetsmoduler, reduseres belastningen av spam og virus til et minimum. Mindre risiko - helt enkelt.

Sikkerhetsovervåkning

Telenor Security Operation Centre (TSOC) er Telenors døgnbemannede sikkerhetssenter. Med en kombinasjon av automatisk filtrering og manuell analyse av nettverkstrafikken avdekkes uønsket aktivitet i ditt nettverk. Våre sikkerhetseksperter vil da bistå med aktuelle mottiltak som forhindrer og begrenser skader ved et angrep

Sikkerhetstesting

Kontrollerer og dokumenterer sikkerhetsnivået i bedriften: Målet med sikkerhetstesting er å gi din virksomhet så mye informasjon som mulig om svakheter og potensielle problemer. Vårt sikkerhetsteam kan utføre en rekke sikkerhetstester som vil dokumentere disse svakhetene og anbefale tiltak.

Telenors sikkerhetstjenester

Sikkerhetstjenester for Telenors Bedriftsnettverk Nordic Connect

Våre sikkerhetstjenester sikrer kommunikasjonen mellom bedriftslokasjoner og ut mot eksterne nettverk. De kan enkelt tilpasses virksomhetens skiftende behov og sikkerhetskrav. Tjenestene for bedriftsnettverket Nordic Connect er:

 • Internet Firewall m/ Virus Scan Web og Webfilter

 • NetCentric Firewall

 • Redundant Firewall

 • NetCentric Internet Access

 • IPsec Termination

 • OutOffice

 

 

Sikkerhetstjenester for alle virksomheter

Datakriminalitet har blitt en stor illegal industri. Motivert av økonomisk gevinst lages det daglig nye angrepsmetoder. Teknologiutviklingen skaper hele tiden nye muligheter for misbruk, og mottiltakene blir stadig mer avanserte og kompetansekrevende.

Alle virksomheter kan enkelt ta i bruk følgende sikkerhetstjenester fra Telenor: 

 • Sikkerhetstesting

 • Virus- og spamfilter

 • Sikkerhetsovervåking

 

Del denne siden