I dagens samfunn forventer innbyggerne tilgang på digitaliserte tjenester der de befinner seg. Derfor vil det være viktig å tilrettelegge og digitalisere informasjon om tjenester til innbyggerne på en effektiv og enkel måte.

Det kan dreie seg om formidling av tjenestetilbud innen barnehage, kultur og fritid, transport og parkering, vann og avløp, sosiale tjenester, skatt og næring eller plan og bygg for å nevne noe.

Kontakt oss