For at din kommune eller by skal få en bedre og mer effektiv digital hverdag, trengs det gode arbeidsverktøy og smidige prosesser.

Vi bistår bykommunene med å håndtere befolkningsvekst, transport og klimautfordringer, og distriktskommunene med å beholde innbyggere og utvikle turisme.

Vår kompetanse kan hjelpe kommunene med å skape innovative og kostnadseffektive kommunikasjonsløsninger med optimal dekning, lokasjonsdata, smarte oppkoblede bygg og e-helse/velferdsteknologi. Nyskapende miljøvennlige kommunikasjonsløsninger for sensorer og tingenes internett.