Mobilt Bedriftsnett hjelper din bedrift med å yte bedre service mot kunder og samarbeidspartnere, i tillegg til bedre samhandling internt. De ansatte kan enkelt styre sin egen tilgjengelighet og få oversikt over sine kollegers status.

Bestill ny løsning

Hva er Mobilt Bedriftsnett?

Mobilt Bedriftsnett gjør det mulig for de ansatte å besvare innkommende anrop, der de er. Med sentralbordet på mobilen er du lett tilgjengelig for kundene og unngår dermed tapte anrop. En positiv kundeopplevelse starter med et velfungerende sentralbord.

 • Ett hovednummer til bedriften

  Med ett hovednummer til bedriften blir det enkelt for kunder å ringe inn.

 • Alltid noen som svarer

  Kunden møter en velkomsthilsen med tastevalg som styrer samtalen videre.

 • Automatisk viderekobling

  I bedriftens åpningstid settes samtales videre slik at kunden raskt kommer frem til rett person eller avdeling.

 • Aldri stengt

  Utenfor bedriftens åpningstid møtes kunden av en talemelding som informerer om åpningstiden.

 • Oppdatert brukerstatus

  Microsoft synkronisering som opsjon sikrer at brukernes møtestatus og Teams-aktivitet er synlig for sentralbord og kolleger.

 • Enkel og brukervennlig løsning for administrator

  Alle konfigurasjoner og endringer gjøres enkelt via webgrensesnitt.

Slik blir løsningen brukt av våre kunder:

Grafisk Spiralisering

Med 150 til 200 innkommende samtaler om dagen er det viktig med et godt sentralbord for å håndtere telefonene for bokbinderiet Grafisk Spiralisering.

Norsk Tilhengersenter

Norsk Tilhengersenters gamle telefonsystem skapte stress og tapte anrop. Nå har de fått en tilrettelagt løsning som har gjort dem mer effektive.

SHS Data

- Hvis ingen av oss er på kontoret, så har Telenor satt det opp slik at det raskt blir satt over til nestemann. Det gjør oss tilgjengelige nesten hele tiden.

Muligheter for bedriften

Du kan skreddersy din egen løsning ut i fra ditt behov.

1

Ett hovednummer

Med fastnett hovednummer:

 • Får virksomheten ett nummer å kommunisere

 • Det blir enkelt for kunder å ringe inn

 • Alle ansatte blir tilgjengelig gjennom bedriftens nummer'

Les mer om Hovednummer

2

Mobilt Sentralbord

Mobilt Sentralbord gjør det enkelt og effektivt å håndtere innkommende anrop til din virksomhet. Du og dine ansatte kan ta med Sentralbordet der hvor dere er og være tilgjengelig for kundene slik at innringer raskt får svar.

 • Det er ingen installasjon – sentralbordet er webbasert

 • Du ser hvem som ringer

 • Du kan ta imot samtaler på både fasttelefon og mobil

 • Du kan se hvem innringer sist snakket med i virksomheten

 • Enkelt å se hvem som er ledig eller opptatt

 • Enkelt å sette over samtaler til andre kolleger

Les mer om Mobilt Sentralbord

3

Tidsstyrt velkomstmeny og talemelding

Med tidsstyrt velkomstmeny og talemelding får innringer alltid svar:

·       Kunden møter alltid en velkomsthilsen ved anrop inn til bedriften

·       Det kan legges inn tastevalg for enkel viderekobling av samtalen.

·       Utenfor bedriftens kontortid møtes kunden av en talemelding med informasjon om åpningstider, menyvalg og annen nyttig informasjon

4

Kø og svargrupper

Bedriften kan sette opp kø og svargrupper slik at innringer gjennom Menyvalg raskt kommer frem til rett person og/eller avdeling.

Les mer om Kø og svargrupper

5

MBN SMS

I Mobilt Bedriftsnett kan du med tjenesten «MBN SMS» motta SMS/MMS-meldinger som sendes til  et kø-, svargruppe- eller tidsstyrt velkomstmeny-nummer.

Mottatte meldinger blir varslet i MBN klientene (MBN App, Mitt MBN og Sentralbord) hos de brukerne som satt som operatører for meldingskøen.

Det er også mulig å sende/besvare SMS fra MBN klientene med kø-, svargruppe- eller tidsstyrt velkomstmeny-nummer som avsendernummer.

Meldinger til meldingskøen lagres i egen meldingslogg.

6

Mobilt Bedriftsnett Microsoft Synkronisering

For å yte god service er sentralbordet avhengig av å vite hvem som er ledig og hvem som er opptatt i møter.  Tjenesten henter informasjon fra din kalender og katalog i Microsoft365, samt statusinformasjon fra MS Teams slik at Mobilt bedriftsnett automatisk blir oppdatert.

Les mer om synkronisering.

7

Mobilt Bedriftsnett Georuting

MBN Georuting er en geografisk fordeling av anrop. Samtaler rutes til nærmeste kontor eller butikk basert på innringers posisjon. Om din bedrift har avdelinger i forskjellige kommuner, vil innringer automatisk kobles til nærmeste lokasjon.

MBN Georuting:

 • Gjør det enkelt å lede innringer til riktig avdeling, uten at innringer foretar tastevalg

 • Ett telefonnummer for hele landet, og likevel er det nærmeste lokale kontor som svarer innringerne

 • Sikrer lokal profil for din virksomhet ved at de som ringer deg møter din lokale avdeling når de ringer

8

Flagging av ubesvarte anrop

Med flagging av ubesvarte anrop ha du oversikt over hvilke samtaler som ikke ble besvart og hvordan de er håndtert videre og av hvem. På denne måten unngår man at ubesvarte kunder blir oppringt flere ganger.

9

MBN Opptak

Med Opptak kan du loggføre all kommunikasjon du har med kunden.

Les mer.

10

CRM-kobling i Mitt MBN

Med funksjonen CRM-kobling kan man i MBN-klientene (Mitt MBN og Sentralbord) gjøre et oppslag i en webside med innringerens telefonnummer som en parameter i lenken.
Om man f.eks. har lagt inn lenken https://www.bedrift.crm-løsning.no/<telefonnummer> og innringer med nummer 90713914 ringer, vil man åpne nettsiden med lenken https://www.bedrift.crm-løsning.no/90713914.

Man kan velge om lenken skal aktiveres manuelt ved tastetrykk eller automatisk før svar, etter svar eller når samtalen avsluttes.

Slik fungerer det for brukerne

Mobilt Bedriftsnett hjelper din bedrift med å yte bedre service mot kunder og samarbeidspartnere, i tillegg til bedre samhandling internt. De ansatte kan enkelt styre sin egen tilgjengelighet og få oversikt over sine kollegers status.

1)      Mobilt Bedriftsnett-appen

Med MBN-appen har du tilgang til Mobilt Bedriftsnett når du er på farten. Les mer om hvilke muligheter du har i appen.

2)      Mitt MBN

Mitt MBN er en web-klient som gir deg enkel tilgang til tjenester i mobilt Bedriftsnett direkte på PC-en: du kan for eksempel «se hvem som ringer», endre innstillinger etc.

Les mer om Mitt MBN.

Slik fungerer Mobilt Bedriftsnett

Slik fungerer appen

Slik fungerer det for administrator

Administrator får tilgang til en webbasert administratorløsning for Mobilt Bedriftsnett (MBN Administrator) hvor han kan styre og administrere løsningen selv.

Løsningen har et godt grafisk grensesnitt slik at det er lett å ha oversikt over løsningen og enkelt å endre åpningstider, menyvalg, viderekoblinger, kø-innstillinger, talemeldinger, etc.

I MBN Administrator kan du også endre innstillinger for MBN Microsoft synkronisering. Endringene gjøres med drag-and-drop funksjonalitet