Mitt MBN

Mitt MBN

Mitt MBN er en personlig web-klient som gir deg med MBN Aktiv Bruker enkel tilgang til tjenester i mobilt Bedriftsnett direkte på PC-en. Mitt MBN krever ingen installasjon, alt du trenger er å logge deg inn via nettleseren din.

Logg på MBN

Dette kan du gjøre i Mitt MBN:

 • se hvem som ringer med oppslag mot nummeropplysningen

 • se anropslogg med nummeropplysning for alle anrop, selv de som er kommet når du ikke har vært tilgjengelig (aktivert fravær, hatt på flymodus, mobilen har vært avslått)

 • se informasjon om dine innkommende/utgående samtaler med navn hentet fra opplysningense og endre dine innstillinger på «Mine Sider»

 • kunne sette din tilgjengelighet (fravær)

 • kunne skrive fritekst "Hva skjer i dag?" som andre i bedriften kan se

 • kunne logge av/på kø

 • kunne sette over samtaler fra PC-en

 • søke i nummeropplysning

 • betjene SMS-køer på bedriftens felles nummer

 • sende SMS og epost

 • ha komplett anropslogg med navn på samtalepart hentet fra opplysningenbli oppdatert via nyhetsmodulen med informasjon om Mobilt Bedriftsnett

 • ha oversikt over alle ansatte i bedriften via Bedriftskatalogen