MBN-app

Håndter dine anrop med MBN-appen

MBN-appen gir deg enkel tilgang til tjenester i Mobilt Bedriftsnett direkte på mobiltelefonen. MBN-appen finner du i App Store og Google Play.

Last ned appen:

 I MBN-appen kan du blant annet:

 • se hvem som ringer med oppslag mot nummeropplysningen

 • se anropslogg med nummeropplysning for alle anrop, selv de som er kommet når du ikke har vært tilgjengelig (aktivert fravær, hatt på flymodus, mobilen har vært avslått)

 • ha oversikt over alle ansatte i bedriften via Bedriftskatalogen

 • endre innstillinger

 • sette din tilgjengelighet (fravær)

 • skrive fritekst "Hva skjer i dag?" som andre i bedriften kan se

 • logge av/på kø

 • betjene SMS-køer på bedriftens felles nummer

 • sette over samtaler

 • søke i nummeropplysning

 • sende SMS og epost

 • bli oppdatert via nyhetsmodulen med informasjon om Mobilt Bedriftsnett