Telenor tilbyr flere løsninger som gir full frihet for ansatte til å betale selv for privat bruk. Både ved kjøp av mobil og utstyr, samt abonnement og tjenester. Dette gir mindre administrasjon for arbeidsgiver, større forutsigbarhet og fleksibilitet, og ikke minst - frihet for de ansatte.

Tips til gode retningslinjer

Som arbeidsgiver er det fint å kunne tilby sine ansatte valgfrihet og samtidig sørge for god kostnadskontroll. For at du skal få mest mulig utbytte av løsningene anbefaler vi at du bruker god tid på å sette opp klare retningslinjer.

Her er fire områder det er fint å tenke gjennom:

 • Bestilling

  Arbeidsgiver har et regelverk som regulerer kostnad som dekkes ved bestilling av mobiltelefon og tilleggsutstyr, samt hvor ofte slik bestilling kan skje. Her settes regler for bestilling, bruksrett og utkjøp.

 • Betaling

  Hvilke kostnader som dekkes av bedriften og hvilke kostnader som ikke dekkes. Her settes også retningslinjer for hva de ansatte kan kjøpe og betale selv.

 • Bruk av mobilabonnementet

  Regler for hvilke kostnader som dekkes av bedriften og hva som blir fakturert direkte til den ansatte.

 • Sikkerhet

  Oppbevaring og bruk av mobilen, hvordan mobilen skal sikres, hva som skal slettes hvis den mistes, tap eller skade og regler ved avslutning av arbeidsforholdet.

Vil du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg med et oppsett?

Kontakt oss