Som arbeidsgiver er det fint å kunne tilby sine ansatte valgfrihet samtidig som du sørger for god kostnadskontroll. Ved å investere tid i tydelige retningslinjer for kjøp og bruk av mobil vet alle hva man har å forholde seg til.

Gode interne retningslinjer gir full kontroll på kostnadene

Telenor tilbyr flere selvbetjente løsninger som gir frihet og kontroll. Retningslinjene du setter, implementeres inn i våre systemer, slik at ansatte enkelt kan bestille det de vil digitalt, men med utgangspunkt i bedriftens regler.

De ansatte får frihet til å bestille selv og betale for privat bruk uten å involvere arbeidsgiveren. Dette gjelder både ved kjøp av mobil og utstyr, abonnement og ekstra data. Og bedriften får full kontroll over kostnader, mindre administrasjon, større forutsigbarhet og fleksibilitet.

Her er fire områder det er fint å tenke gjennom når du skal lage interne retningslinjer:

Bestilling

Avklar hvilke kostnader bedriften dekker ved bestilling av mobiltelefon og tilleggsutstyr, samt hvor ofte det er lov å bestille. Sett regler for både bestilling, bruksrett og utkjøp.

Betaling

Dersom ansatte skal betale deler av mobiltelefon, utstyr selv, eller ekstra data selv, avklar hvordan dette skal betales, for eksempel via lønnstrekk eller Vipps.

Bruk av mobilabonnementet

Lag en standard hvor mye data og hastighet som skal være inkludert i abonnementet til de ansatte. Det kan være samme for alle, eller variere avhengig av jobb.

Sikkerhet

Tenk over forsikring, ekstra glassbeskyttelse og bruk av mobilen. Hva gjør vi hvis den mistes,skade og hva med regler for avslutning av arbeidsforholdet.

Vil du snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg med et oppsett på retningslinjene eller hvordan få full frihet og kontroll?

Kontakt oss