Hva er Fakturakontroll

Tidsbesparende for arbeidsgiver - frihet for de ansatte

  • Enkelt å sette opp og ta i bruk.
  • Automatisert kostnadsdeling sørger for mindre tidsbruk på administrasjon.
  • Betaling skjer enkelt over lønnstrekk etterskuddsvis hver måned.
  • Arbeidsgiver sparer både tid og arbeid.
  • De ansatte kan benytte jobbmobilen uten å være redd for hva bedriften dekker av kostnader og hva som er privat bruk.
  • De ansatte slipper å betale for et eget privatabonnement og forholde seg til mer enn ett nummer.
  • Begge parter har full kontroll på kostnadene til enhver tid.