Hva er Fakturakontroll

Tidsbesparende for arbeidsgiver - frihet for de ansatte

Enkelt å sette opp og ta i bruk.

Automatisert kostnadsdeling sørger for mindre tidsbruk på administrasjon.

Betaling skjer enkelt over lønnstrekk etterskuddsvis hver måned.

Arbeidsgiver sparer både tid og arbeid.

De ansatte kan benytte jobbmobilen uten å være redd for hva bedriften dekker av kostnader og hva som er privat bruk.

De ansatte slipper å betale for et eget privatabonnement og forholde seg til mer enn ett nummer.

Begge parter har full kontroll på kostnadene til enhver tid.