Ved hjelp av sporingsenheter som festes på containere får du oversikt over alle enhetene uansett hvor de befinner seg, og en portal for administrasjon gjør jobben på kontoret vesentlig lettere.

Sensorer i lasten og selve transportmiddelet er med på å gi data og informasjon som forenkler transport og logistikk. NB-IoT åpner opp for mindre sensorer og bruksområder som ikke tidligere var mulig.