Ved hjelp av smarte sensorer og informasjon om hvordan et bygg brukes, er det mye penger å spare og tjene på en bedre utnyttelse og drift av kontor og næringsbygg.

IoT kan bidra til å øke trafikksikkerhet, bærekraft og samfunnsnytte på norske veier. Det kan være snakk om bruk av optiske kameraer på biler som registrerer fukt eller is i veibanen, og rapporterer til veitrafikksentralen at det må saltes, eller digitale veiskilt som automatisk senker fartsgrensen dersom det skjer en ulykke.

Sensorteknologi kan løse mange utfordringer i anleggsbransjen som varsling, framdrift, tilstedeværelse, tyveri, vedlikehold og mye mer.