Nettverk

Hva er Nettverk som tjeneste?

Nettverk som tjeneste, eller Network as a Service (NaaS) handler enkelt og greit om at nettverksinfrastruktur pakketeres og leveres som en abonnementsbasert løsning. Og tilpasset kontorarealet man har til rådighet.

Nettverk som tjeneste
Kontakt oss for en prat om Nettverk som tjeneste

Løsningen inkluderer da gjerne maskinvare, programvare, tjenester, administrasjon og lisensiering. Alt levert kunden i en fleksibel forbruksmodell. Nettverk som tjeneste lar også virksomheter sette ut klargjøring, distribusjon, nettverksadministrasjon og vedlikehold. Samt livssyklusadministrasjon av nettverksinfrastrukturen.

Denne måten å få levert nettverk på gjør det mulig for virksomheter å holde tritt med innovasjon. Og også møte raskt skiftende forretningsbehov. Samt optimalisere nettverksytelse og brukeropplevelser. Gjerne gjennom en skylignende abonnementsmodell.

Hvordan fungerer Nettverk som tjeneste?

Tradisjonelt sett har virksomheter anskaffet seg nettverkinfrastruktur via en engangsinvestering. Da i form av maskinvare, programvare, lisenser og tjenester. Og dette har ikke nødvendigvis vært levert som en og samme leveranse fra en leverandør.

Nettverk som tjeneste lar virksomheter anskaffe og eventuelt sette ut hele livssyklusen til bedriftens nettverksleveranse. Inkludert alt av maskinvare, programvare, lisenser og tjenester. Og alt dette levert i et fleksibelt forbruks- eller abonnementsbasert tilbud. Til en avtalt og forutsigbar kostnad, som i mange tilfeller også kan regnskapsføres som en driftskostnad.

Virksomheten kan også velge å sette ut planlegging, distribusjon og daglig drift av nettverket. Inkludert programvareoppgraderinger, overvåking og feilsøking, samt dekommisjonering og sluttbrukerstøtte.

På denne måten får de tilgang til den nyeste og beste teknologien. Samtidig som de letter byrden på IT-personalet og økonomien.

Vårt beste tips

Vurderer du å oppgradere eller bytte ut bedriftens nettverksinfrastruktur til Nettverk som tjeneste? Da anbefaler vi å få gjennomført en dekningsanalyse i bedriftens lokaler. Moderne arbeidsformer trenger gode løsninger for internmobilitet på arbeidsplassen. Og de fleste enheter krever trådløs forbindelse.

En dekningstest på stedet vil avsløre dekningsproblemer i virksomhetens lokaler. Før løsningen implementeres. Dette bidrar til optimalt design og aksesspunktplassering, riktig kanalvalg, stabilitet og ytelse. Og man oppnår best mulig leveranse.

Hos oss får du inkludert teoretisk dekningsanalyse som del av tjenesten. Og vi anbefaler dekningstest på stedet som ett eget konsulentoppdrag i tillegg. Dette for å sikre at løsningen blir helt optimal og tilpasset deres lokaler og behov.