Nettverk

Velg riktig datanettverk for din bedrift

Mange virksomheter fokuserer for raskt på teknologi og løsning når de investerer i nytt nettverk – og de faktiske forretningsbehovene kommer i andre rekke. Les hvordan du velger riktig løsning for din bedrift.
To menn og en kvinne sitter rundt et bord med hver sin laptop koblet til et datanettverk og prater.

– I en moderne virksomhet er nettverket blitt forretningskritisk og mobilitet og sikkerhet en forutsetning for digitalisering av arbeidsprosesser, samhandling, og migrasjon til skyen. Dette er viktig for å sikre produktiviteten til de ansatte, forklarer Frode Pedersen, Head of Consulting Integrator Services Business i Telenor.

Og når de fleste prosesser er digitale og avhengige av hverandre, er en solid digital infrastruktur som ivaretar IT-sikkerheten og effektiviserer arbeidsflyten avgjørende for å lykkes.

Vi har bl.a. utviklet en teknisk infrastruktur og en løsning på Powerhouse Brattørkaia som setter standard for hvordan Entra kommer til å levere nettverk og oppkobling til leietagere i fremtiden.

To menn sitter på hver sin kontorpult og arbeider digitalt via et datanettverk.
DIGITALISERING: Datanettverk og WiFi handler om mye mer enn å sende e-poster til kollegaer og kunder.

Derfor velger mange feil nettverksløsning

IT-sikkerhet og nettverk er en kritisk del av driften, men det er lett å bli overveldet av alle mulighetene og kompleksiteten i løsningene på markedet. Rådgiverne i Telenor jobber derfor tett med kundene for å kartlegge de faktiske behovene – både forretningsrelaterte og tekniske.

– Vår erfaring er at mange tenker løsning med en gang. De faktiske behovene blir fort glemt når en stuper inn i teknologien, og det er enkelt å velge feil løsning, sier Pedersen.

For å unngå kostbare installasjoner av feil løsninger i datanettverket er det viktig å definere behovene i en tidlig fase. Med grundig kartlegging er sjansen betraktelig høyere for å velge teknologi som faktisk løser de reelle behovene.

– I kundedialogen fokuserer vi på hvordan kunden kan forenkle og skalere driftsprosessene sine. Denne proaktiviteten rundt behovskartlegging skaper tillit og etablerer en relasjon der kundene stoler på våre vurderinger, forteller Pedersen, og legger til:

– Vi bruker også tid på å lære kundene opp i hvilke teknologier og muligheter som finnes på markedet. Økt kunnskap gjør kunden mer kreativ når de identifiserer hvilke utfordringer nettverket kan løse for dem.

Portrettbilde av en smilende Frode Pedersen som jobber med datanettverk
KARTLEGGER BEHOV: Frode Pedersen i Telenor anbefaler bedrifter å tenke faktiske behov før valg av teknologi.

Løsningene som gir IT-sikkerhet og optimale datanettverk

– Når for eksempel industribedrifter kobler stadig mer av kritiske driftssystemer på nett er det viktig å sikre denne infrastrukturen mot datakriminalitet, forklarer Pedersen.

Et IT-sikkerhetsverktøy som er valgt av en rekke kunder er Cisco Cyber Vision levert av Telenor. Denne løsningen overvåker dataflyten i nettverket, sikrer oversikt og innsikt helt ned på enhet og applikasjonsnivå og varsler med en gang uregelmessigheter oppdages.

En annen løsning som legger til rette for sikker og effektiv arbeidsflyt er Cisco Identity Services Engine. Denne intelligente tjenesten identifiserer hver enkelt enhet og bruker og sørger for riktige tilganger til nettverket basert på identitet uavhengig av hvor brukeren faktisk befinner seg.

– Det som kjennetegner en komplett nettverksløsning fra Telenor er at den er satt sammen av flere produkter og tjenester som sammen svarer på de unike behovene i bedriften, sier Pedersen.

Smilende gruppe mennesker koblet til bedriftens datanettverk
PARTNER: Telenor jobber for å være en dedikert nettverkspartner som forstår de faktiske behovene og ønskene til kundene – ikke en leverandør som bare selger deg de nyeste løsningene.

Slik unngår du store skippertak-investeringer i datanettverk

– En tendens vi stadig ser er bedrifter som gjør store investeringer i nettverk og IT-sikkerhet, for så å ikke oppdatere eller investere i løsningen på mange år. Resultatet er IT-løsninger som gradvis blir utdaterte og lite tilpasset virksomhetens behov, helt til situasjonen er så prekær at det må nye, raske skippertaksinvesteringer til for å gjenopprette funksjonalitet og sikkerhet. Dette investeringsmønsteret er ofte en konsekvens av et for stort fokus på tekniske løsninger og for liten innsikt i virksomhetens forretningsbehov, forklarer Pedersen. 

En mer hensiktsmessig prosess og investeringsmodell, som Telenor har utviklet i samarbeid med Cisco, er organisert som en rekke mindre investeringer og oppdateringer som sørger for at sikkerhet og arbeidsprosesser alltid er optimalisert og tilpasset de ansattes behov.  

 – Enkelt forklart handler det om å tenke på innvestering i nettverk og sikkerhetsteknologi som en langsiktig prosess, ikke som et definert løp som starter med en ny plattform og slutter med noe som fungerer så dårlig at den må byttes ut.  

– Utgangspunktet for samarbeidet med kunden er dialogen rundt forretningsbehov og hvilken teknologi og løsninger som svarer opp virksomhetens behov. Når en løsning er utviklet, implementert og tatt den i bruk, følger en periode med løpende evaluering, justeringer og oppgraderinger – for å sikre at den alltid er optimalisert og gir maksimal brukerverdi. Og så, enda lenger ut i prosessen, er det på tide å vurdere større investeringer – ofte som en konsekvens av at behovene har endret seg eller at ny teknologi gir nye muligheter. 

– Målet vårt er å alltid tilby kundene nettverksløsninger som optimaliserer driften og håndterer endringer i behovene. For at dette skal være mulig er det essensielt å ha en åpen og ærlig dialog hvor vi lærer av hverandre underveis, avslutter Pedersen. 

Sertifisert Cisco gullpartner – Hva betyr dette for deg som kunde?

Det betyr at du som kunde får tilgang på:

- Konsulenter med meget høy kompetanse

- God kvalitet på utføring av leveranser

- Verdifullt samspill mellom viktige teknologier

- Ekspertise på implementering av avanserte ende-til-ende løsninger

- Ledende leverandør av nettverks- og sikkerhetsløsninger

- Leverandør av forretningskritisk og samfunnskritisk IT-infrastruktur

- Leverandør med kunnskap om leveranser til både privat og offentlig sektor

- Full verdi ut av dine investeringer

Vil du lære mer om hvilke løsninger som kan svare på dine behov?

Vi tar gjerne en uforpliktende nettverksprat!

Kontakt oss nå!