Nettverk

Fremtidens miljøvennlige og fleksible kontor

Vi har utviklet en teknisk infrastruktur og en løsning på Powerhouse Brattørkaia som setter standard for hvordan Entra kommer til å levere nettverk og oppkobling til leietagere i fremtiden.

Entra Powerhouse

– Telenor har utviklet en teknisk infrastruktur og en løsning på Powerhouse Brattørkaia som setter standard for hvordan Entra kommer til å levere nettverk og oppkobling til leietagere i fremtiden.

Det forteller teknisk rådgiver i eiendomsselskapet og utleieren Entra, Tord Solvoll. De er blant annet ansvarlige for byggingen av Powerhouse Brattørkaia, et innovativt og bærekraftig kontorbygg der grensene er flyttet på en rekke tekniske og praktiske områder i løpet av byggeperioden.

Tord Solvoll
Teknisk rådgiver i eiendomsselskapet og utleieren Entra, Tord Solvoll.

– Brattørkaia er ett såkalt Powerhouse, det nordligste i verden, og er bygget for å produsere mer energi i løpet av en 60-års periode enn det forbruker. I dette regnestykket er også energien som har gått med til produksjon av byggematerialene og forbruket knyttet til nedbygging og resirkulering tatt med. Og for å lykkes med denne ambisjonen, har hele byggeprosessen vært preget av samarbeid, innovasjon og nytenkning.

Det gjelder også teknisk infrastruktur og nettverksløsningen, som Telenor har vært med på å utvikle, med utgangspunkt i egen erfaring og kunnskap og Cisco sine produkter og teknologi.

Ønsker du full oversikt over tilstanden i din virksomhets nettverksinfrastruktur kan vi anbefale å starte med noe så enkelt som en innsiktsrapport.

Ett felles nett

Solvoll forklarer bakgrunnen for et samarbeid og en teknologisk utvikling som ikke bare forenkler utleiers og leietagers forhold til trådløst nett, sikkerhet og mobilitet. Det endrer også i praksis nettverket i en bygning fra bare å være en fysisk installasjon til også å bli en tjeneste – levert fra den samme plattform til alle leietagerne og brukerne.

– I forbindelse med byggingen av det som skulle bli Media City Bergen stilte de fremtidige leietagerne et krav; de ville ha ett felles nett i hele bygget som skulle gi individuell oppkobling på tvers av etasjer, soner og bruksområder. Med andre ord; alltid på, uansett om du var hos deg selv, i kantinen eller hos en kontornabo.

– Sånn i ettertid er det helt innlysende at dette er mye enklere for de som leier av oss, enn at hver enkelt leietager holder seg med sine egne nettverksinstallasjoner, forskjellige IT-partnere og kjemper om de samme frekvensene i bygget. Samtidig endrer det Entra sin rolle; for 5 år siden leide vi ut kvadratmeter. I dag beveger vi oss mot en posisjon der det fysiske arealet og driften av disse bare er ett av de behovene vi dekker.

Powerhouse Brattørkaia. Fremtidens miljøvennlige og fleksible kontor - Alt på ett nett

Raymond Olsen - Telenor
Forretningsutvikler i Telenor, Raymond Olsen

En løsning for fremtiden

– Vi var en av aktørene i bransjen som fikk Media City-utfordringen fra Entra, fortsetter forretningsutvikler Raymond Olsen i Telenor. – I Powerhouse Brattørkaia har vi videreutviklet løsningen fra Bergen og implementert ett felles nett for både teknisk infrastruktur og nettverkstjenester. Og i et miljøbygg som dette har redusert kabling og mindre bruk av materialer selvfølgelig en verdi i seg selv. Men nettverksløsningen er først og fremst utviklet med vår kunde og deres leietagere sine behov i fokus.

– En såkalt multi-user-plattform legger til rette for en moderne måte å jobbe på, der mobilitet, samhandling og kunnskapsdeling er en forutsetning for verdiskapning og nytenkning. Arbeidstagerne i moderne kunnskapsorganisasjoner vet knapt hva en Ethernet-kabel er. De kommer på kontoret og forventer å være på nett – med tilgang på alt de trenger i en sikker løsning.

Entra Powerhouse - Telenor

– Vi tenker sjelden på nettet

For prosjektutvikler for tekniske fag, Bjørnar Poll i Skanska, som både er leietager på Brattørkaia og en av de som har vært med å bygge, har arbeidet med den nye nettverksløsningen vært en interessant reise. – Det er ingen tvil om at en felles teknisk og digital infrastruktur, der alle brukerne deler ressursene og er påkoblet uavhengig av hvor i bygget de befinner seg, er fremtiden. Som utbygger har det vært spennende å se hvordan Telenor har engasjert seg helt ned på detaljnivå og bidratt til å gjøre innovative idéer og et spennende design om til konkrete oppgaver som elektrikerne i bygget har kunnet implementere i praksis.

Bjørnar Poll - Skanska
Prosjektutvikler for tekniske fag, Bjørnar Poll i Skanska.

– Som bruker og leietager i et så moderne og spennende bygg som Powerhouse Brattørkaia får jeg jo også sett i praksis, hver dag, at denne løsningen leverer som lovet. Vi tenker sjelden på om vi har nett eller ikke, uavhengig av hvor vi befinner oss i bygget. Vi har realisert en moderne arbeidsplass med forskjellige soner og ett åpent møteromsområde med arbeidsstasjoner som kunder og partnere kan benytte før og etter avtalene de har. Ikke sjelden opplever vi at en besøkende sitter igjen etter et møte og avslutter dagen med en times arbeid her på kontoret hos oss, istedenfor å reise tilbake til seg selv, avslutter Bjørnar Poll i Skanska.

Vil du høre mer om mulighetene et felles nett kan bidra med?

Vi tar gjerne en nettverksprat.

Kontakt oss nå!