Mobil

– Det er ren win-win i praksis

Slik får de ansatte jobbmobilen de selv ønsker, med nok mobildata til å bruke den fritt – samtidig som bedriften beholder full kontroll.

Frihet og kontroll

– Dagens IT-personell har ofte veldig mange og varierte oppgaver i løpet av en dag. Da blir det fort tidkrevende når det stadig dukker opp småoppgaver på personnivå …  spesielt når det er snakk om mange ansatte. Det kan bli veldig tidkrevende, sier Kai André Kaasbøll, Strategi og Marked i Telenor Bedrift.

Ofte kan disse «avbrytelsene» knyttes til de ansattes mobiler, et område som tradisjonelt har medført veldig mye administrasjon som ikke er forretningskritisk, sier Kaasbøll:

– Når alle 200 ansatte i en bedrift skal ha en ny mobil, eller ønsker mer data i mobilabonnementene sine, er det ikke gjort i en håndvending. Flere kunder har erfart at ett mobilkjøp gjerne medførte fire-fem e-postutvekslinger. Og brått har arbeidsdagen gått med til noe helt annet enn det du egentlig hadde på blokka av viktigere ting den dagen.

– Kundene våre ønsket en løsning der de ansatte selv kan gjøre flere av disse oppgavene, samtidig som de ansvarlige beholder kontrollen.

— Kai André Kaasbøll, Strategi og Marked i Telenor Bedrift.

Full frihet – og full kontroll

Det var slike tilbakemeldinger fra kunder om uønsket tidssluk som i sin tid gjorde at Kaasbøll tok initiativ til å utvikle mPort.

mPort er en nettbasert løsning som lar de ansatte selv stå for det praktiske knyttet til kjøp av mobiltelefoner og utstyr – i tråd med retningslinjer som settes av bedriften, slik at de fortsatt har full kontroll.

– Kundene våre ønsket en løsning der de ansatte selv kan gjøre flere av disse oppgavene, samtidig som de ansvarlige beholder kontrollen. Så da laget vi det, sier Kaasbøll.

Se løsningene som gir mindre detaljstyring og mer kontroll
Kai André Kaasbøll i Telenor Bedrift
MER FRIHET, MER KONTROLL: Kai André Kaasbøll, Strategi og Marked i Telenor Bedrift, har gjennom flere år utviklet nettportalen mPort i tråd med kundenes ønsker om å gi de ansatte større ansvar og frihet knyttet til kjøp av jobbmobilen – samtidig som virksomheten bevarer kontrollen. Foto: Ole Ekker / NewsLab

Velger mobil etter eget ønske

For de ansatte innebærer disse løsningene flere fordeler. Med mPort kan de for eksempel velge den mobilen de faktisk har lyst på.

– Dette er mulig ved at bedriften først setter en grense for hvor mye av kostnaden de dekker ved et mobilkjøp, for eksempel 8000 kroner hver 24. måned. Den ansatte får deretter tilgang til en nettbutikk, der han eller hun fritt kan velge sin egen mobil, akkurat som om de skulle kjøpt den i en hvilken som helst annen nettbutikk.

Skulle prisen på mobilen overstige grensen bedriften har satt, så kan den ansatte dekke dette mellomlegget selv.

– Vi ser at mange gjerne ønsker seg den nyeste iPhone-modellen. Dette er noe de tidligere ikke har kunnet få som jobbmobil, fordi det blir for dyrt eller ikke er helt relevant for jobben. Med mPort er dette mulig, sier Kaasbøll.

Han opplever at mange ansatte setter stor pris på en slik fleksibel løsning med større valgfrihet.

– De fleste har et personlig forhold til mobilen sin. Den er alltid med, enten du er på jobb eller ikke, selv om det i bunn og grunn er bedriften som betaler, sier Kaasbøll og legger til: – Da er det også viktig at du føler at du kan bruke mobilen som du vil, om du så må betale litt av det selv.

mPort kort oppsummert:

Bedriften får:

  • En løsning som kan etterleve bedriftens egen policy

  • Styrt hvilke tjenester og innhold som skal tilgjengeliggjøres overfor de ansatte

  • Én kanal inn til relevante tjenester

  • Effektiv digitalisering av manuelle prosesser

  • En ressurs- og kostnadsbesparende løsning

  • Kostnadskontroll og enkel budsjettering

Den ansatte får:

  • Frihet til å velge ønsket terminal, eventuelt med egenandel

  • Tydelige rammer for beløp/tidspunkt/historikk for bytte av enheter

  • Kun relevant informasjon basert på bedriftens avtale med Telenor

Oversikt i alle ledd

Ifølge Kaasbøll har selvbetjening på bedriftens premisser positive ringvirkninger på nesten alle arbeidsområder i bedriften:

– Hos økonomi får de for eksempel stålkontroll, og kan beregne ned på krona hvilke kostnader mobilbruken innebærer for virksomheten. Samtidig kan HR-avdelingen hele tiden vite at de ansatte er kjent med og har godtatt avtalene knyttet til mobilbruk, samt at det ikke oppstår forskjellsbehandling internt i bedriften.

Men også for de ansatte i IT-avdelingen, som gjerne har mest av den daglige kontakten med andre ansatte rundt mobilbruken, har den automatiserte flyten i mPort positive ringvirkninger.

– Utover at de slipper å involvere seg i hvert eneste mobilkjøp, kan de også bestemme hvilke mobiltelefoner de ansatte skal få velge mellom. Dette kan for eksempel handle om hvilke modeller IKT-avdelingen har kapasitet til å supportere, sier Kaasbøll.

Samtidig vil de nye mobilene som sendes ut til de ansatte være ferdig satt opp og klare til bruk – med tanke på nettverk, sikkerhet og andre ting som må være på plass og registreres.

mPort
ENKELT I BRUK: mPort er en web-basert løsning som forenkler innkjøp av mobil og tilbehør, både for de ansatte og bedriften. Foto: Ole Ekker / NewsLab

Godt grunnlag for digitalisering

– Med gode retningslinjer og brukerstyrte løsninger i bunnen, har bedriften et vesentlig bedre grunnlag for videre digitalisering, enn når alt bygger på manuelle prosesser, sier Kaasbøll.

Han peker på hvordan mange bedrifter i arbeidet med å digitalisere sine prosesser gjerne ender opp med forskjellige app-baserte løsninger på mobilen.

– Dette ser man allerede i stor grad med for eksempel timeføring eller levering av reiseregninger via mobilen. Med kontroll over hvilke mobiler som tilbys i mPort, har du også en trygghet i at de ansatte bruker utstyr som passer med resten av systemene dere bruker, sier Kaasbøll.

Se løsningene som gir mindre detaljstyring og mer kontroll

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan dine ansatte kan bruke mobilen til det de vil – uten å belaste arbeidsgiver!

Ta kontakt